PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
Vrijwilligers gezocht Vrijwilligers gezocht
In Op weg van november gaat u het volgende lezen:

Onze koster, dhr. (Freek) Pennings zal stoppen met zijn werkzaamheden per 01-01-2016. Gelukkig hebben wij als College van Kerkrentmeesters hem bereid gevonden mee te blijven denken en werken binnen onze gemeente. Het betekent dat Freek een aantal zaken en taken blijft behartigen. Daar zult u de komende tijd meer van horen. Dit ‘vertrek’ heeft wel gevolgen voor de zelfwerkzaamheid binnen onze gemeente; op korte termijn moeten er vrijwilligers geworven worden voor het verdere reilen en zeilen (het gebruik door onze gemeente en verhuur) in de Wijngaard.
Let u op de oproepen in de komende kerkbrieven van oktober en november!

Dit betekent dat er vrijwilligers nodig zijn om, naast de inzet van kosteres mw. (Carla) van Wouwe, en onder de coördinerende rol van Freek, dat reilen en zeilen goed te laten verlopen.
Waar moet u aan denken:
  • Het beheren en organiseren van de mailbox (
Het beantwoorden van (potentiele) huurders. Dagelijks de mailbox openen, mail beantwoorden, beheer van de agenda of vragen inzake huur gehonoreerd kunnen worden. Potentiele huurders ontvangen, rondleiden en eventueel tot prijsafspraken komen. U hebt een klik met plannen en logistieke processen.
 
  • Organiseren, plannen van de agenda.
Wensen van huurders in de agenda plaatsen, soms gaat het om het jaar rond planningen van de huurder. Het is zeer nauwkeurig werk om dubbele boekingen te voorkomen. U hebt een klik met plannen en logistieke processen.
 
 
  • Financiële administratie.
Uitwerken vanuit de agenda tot werkbonnen voor de financiële administratie, ( iedere huurder heeft weer andere voorkeuren en afspraken) met de facturatie en verzending. U hebt financieel inzicht.
 
  • Werken als koster.
In overleg met kosteres Carla van Wouwe de taken per week verdelen ( hangt af van het werkrooster van Carla als taxichauffeur). Werkzaamheden zoals; kerkdiensten, zaal klaar zetten, koffie zetten, koffie schenken in sommige gevallen, zalen weer opruimen en eventueel schoonmaken. Dit vraagt flexibiliteit. U bent goed in een welkome sfeer neer zetten.
 
  • Beheer.
Zorgen voor bevoorrading en bestelling voor de catering.  Bij grote evenementen zorgen voor organisatie, bemensing en toezicht en op het verloop. Toezicht en controle op gebruik van apparatuur zoals, beamer, laptop en geluidsinstallatie. Bij eventuele storingen deze oplossen, wanneer het niet zelf opgelost kan worden, dan vakman inschakelen. Dit vraagt logistiek en technisch inzicht.
 
Kortom; ziet u kansen om (liefst structureel) van betekenis te zijn dan horen we graag van u!
U merkt dat er heel wat gevraagd wordt maar vele handen maken licht werk.
Uiteraard kunnen taken zoals hier boven beschreven, in overleg opgeknipt worden, naar wat u ligt of waar u beschikbaar voor kunt zijn.
 
U kunt, voor meer informatie of om zich aan te melden, contact leggen met:
(na 13 oktober) Freek Pennings ( ,tel. 514528 of 510811 ,  06-40889257) of via zich aanmelden via het College ().


Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram van de Scheur, tel. 527852.
 
terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Jaarthema 2019-2020 Een goed verhaal
“Een eigen huis, een plek onder de zon…” meer
 
Zin in beeld
 
Hart voor mensen in armoede en met schulden
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.