PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
Werkgroep Vieren Werkgroep Vieren

De Werkgroep Vieren is één van de Adviesorganen van de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Zutphen en onderdeel van de Taakgroep Eredienst. Op eigen initiatief, of op verzoek van de Kerkenraad, adviseert de Werkgroep Vieren over zaken die met de Eredienst te maken hebben.

De Werkgroep volgt met aandacht het beleidsplan, en de uitvoering daarvan door de kerkenraad, wat betreft de vormgeving en invulling van de eredienst. Daarbij houdt zij rekening met het karakter van de beide kerkgebouwen.

Een aantal activiteiten van de werkgroep Vieren zijn:

  • Het nadenken over het liturgisch gebruik van beide kerkgebouwen en het doorgegeven van ideeën daarover aan de kerkenraad.
  • Het meedenken over de invulling van de kerkmuziek in de eredienst.
  • Het verder uitwerken van de plannen voor een Gedachtenisplek / plek waar kaarsen aangestoken kunnen worden.
  • Het overleggen met de diakenen, die verantwoordelijk zijn voor het goede verloop van de diensten van Schrift en Tafel. Verschillende praktische zaken zijn aan de orde geweest.

Met het oog op eigen verdieping en de elders genoemde taken, streeft de Werkgroep Vieren ernaar zich te blijven bezinnen op de liturgische vormgeving van onze Eredienst.

De Werkgroep Vieren bestaat uit één van de drie predikanten, een vertegenwoordiger van de kerkmusici, een vertegenwoordiger van de diaconie, de ouderling eredienst en andere gemeen­teleden.

Contactpersonen: 
Voorzitter : vacant 
Secretaris : vacant
 

Uw vragen en suggesties zijn welkom!
Hoe gaat het er aan toe in de kerkdienst? Klik hier.

Het Nieuwe Vieren
De werkgroep Vieren wil starten met het opzetten van alternatieve vormen van kerkdiensten. Dit gaat gebeuren onder het motto: het nieuwe vieren.
Wie wil meedenken en meedoen? Het nieuwe vieren wil vooral creativiteit en spiri¬tualiteit van leken inzetten om te komen tot alternatieve en kleinschalige vieringen. Het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Zutphen geeft ruimte aan dit initiatief. Ruimte voor veelkleurigheid en eigentijdse manieren van kerk-zijn, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het spectrum van het nieuwe vieren is vooralsnog breed, maar de koers gaat richting een vrijmoedige omgang met eigentijds geloven, geworteld in de stad, met noties als: oecumenische spiritualiteit, maatschappelijke engagement, culturele identiteit, traditionele & moderne (Taizé, Iona etc.) monastieke inspiratie-bronnen. Belangrijke bouwelementen voor het nieuwe vieren zijn: creativiteit, kunst, eigentijdse taal, ervaringen, rituelen, symbolen, gebed, poëzie, zang etc. Even voor de duidelijkheid, het project richt zich niet op de zondagmorgen erediensten. Deze kennen een eigen dynamiek en ontwikkeling.

We willen een kleine (en hopelijk diverse) groep samenstellen die deze zoektocht wil aangaan. We beginnen in januari a.s. met onze tocht. Daartoe zullen we met de ‘avonturiers’ nadere afspraken over maken. Het zou mooi zijn om vanaf januari 2012, dus over ruim een jaar, te kunnen starten met een reeks inspirerende en alternatieve vormen van vieren.
Wie durft deze uitdaging aan? Schrijf, bel of mail met:

Werkgroep Vieren
Elbert van der Linden, Maria Rutgersstraat 21, 7207 GX Zutphen
0575 – 515405, elbertvanderlinden@hetnet.nl

 
een nieuw gezongen Amen...

een nieuw gezongen Amen...

Een ander, nieuw gezongen ‘Amen’.....

In het kader van de eenheid in de orde van dienst in onze beide kerkgebouwen heeft de werkgroep vieren aan de kerkenraad voorgesteld over te gaan tot éénzelfde gezongen ‘Amen’ na de zegen.
Na verschillende opties te hebben overwogen heeft de werkgroep vieren de kerkenraad voorgesteld een speciaal voor onze gemeente door Klaas Stok gecomponeerd ‘Amen’ te gaan gebruiken. De kerkenraad heeft besloten dit voorstel aan te nemen. Vanaf zondag 4 juli 2010 zullen we daarom, zowel in de Walburgis als in de Wijngaard, na de zegen dit ‘Amen’ zingen.

Klik hier om te horen hoe dat klonk. Aan het begin van het fragment hoort U Klaas Stok het een keer voorzingen, daarna hoort u het 'Amen' op 4 juli in De Wijngaard en daarna het 'Amen' op 4 juli in de Sint Walburgis.

 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
OPROEP: samen thuis te vieren
meer
 
Schikkingen 40 dagen tijd
meer
 
Volg kerkdiensten via YouTube
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.