PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
quote van de week quote van de week

Regelmatig vindt u op de startpagina van www.pknzutphen.nl de "Quote van de week". Dit kan een passage uit één van de diensten in de Sint Walburgiskerk of de Wijngaard zijn, of een andere uitspraak die u heeft geraakt de afgelopen week.
Heeft u ook een mooie quote gehoord die tot nadenken stemt?
Geef 'em door aan het webteam via

Na velen jaren heb ik geleerd; ik heb niet een God, God heeft mij.
God is er voor ieder mens, onvoorwaardelijk!

Citaat uit voorwoord Op Weg juli/augustus 2013, Ds. Olaf Haasnoot

Pasen; Geloven dat er een weg komt van God uit, ook als wij geen uitweg meer zien, zo leeft de opgestane onder ons.
Ds. Olaf Haasnot, dd 1e Paasdag, 31-03-2013, De Wijngaard

Deze zondag heet 'Judica'. Judica betekent: doe Mij recht, doe recht aan de Eeuwige. ... We hebben als kerkgemeenschap veel bezittingen in handen: liefde, aandacht, kerkgebouwen. Maar als we denken dat we alles moeten beheren en beheersen zal dat ons klein maken. Het zal groot zijn als we kunnen zeggen: "Doe God recht, want daartoe zijn wij op aard". En dat geeft een ruimte om te delen.
Ds. Olaf Haasnoot, dd 17-03-2013, Walburgiskerk

Wij delen met elkaar het licht, het lied, de zegen. Wij zijn uw kandelaar, wij gaan het donker tegen!
Tussentijds 138 vers 5, 9-12-2012 Walburgiskerk

De hand van God doet in de tijd tekenen van gerechtigheid. De Geest des Heren vuurt ons aan de heilige tekens te verstaan.
gezang 225 vers 4, 16-9-2012 Walburgis kerk
Dit in het kader van het thema de hand van God.

Wij kunnen wanhoop en duisternis verdrijven. Dat is precies wat ons te doen staat. Die kracht is God.
Ds. S. Sluis, 15-7-2012

Hoe meer je stilstaat bij de dood, hoe meer je houdt van het leven.
Ds. O. Haasnoot, Paaswake 2012

We moeten leren om in de woorden van beneden de woorden van boven te herkennen.
1 Samuel 3: 1-10. Na de derde keer roepen begreep de oude priester Eli dat de hemel zijn stem verhief.  Hij moest ontdekken dat "woorden van boven" altijd herkend moeten worden in "woorden van beneden". De hemel heeft geen andere stem dan die van mensen en geen andere woorden dan mensenwoorden. Dat is een hele ontdekking.  
Ds. S. Sluis, Walburgiskerk 22-1-2012

Bijbelswijs ben je als je vermoedt dat God er is.
Ds. S. Sluis, De wijngaard, d.d. 8-1-2012

De familie van Jezus is groter dan wij denken.
Het dienstbaar zijn aan de naasten in nood is gezichtsbepalend en gaat voorop, omdat we zo Gods liefde zichtbaar maken. Jezus heeft het dan op het eerste gezicht over zijn volgelingen, maar in de bijbeltekst gaat het over de volken van Jezus en dan gaat het over mensen binnen en buiten de kerk.
ds. Henk van Es, De Wijngaard, 13-11-2011

Muziek uit de hoogte mist nooit zijn doel.
Stadsbeiaardier Utrecht in gesprek op radio 1 d.d. 30-8-2011.

Hoe je ook bent, JIJ bent de handen, voeten en stem van HEM, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Met die opdracht heb je door het leven en de wereld te gaan.
Roelie Bresser van Goor, reisverslag bezoek Iona 1-9 juli 2011

Een kerk zonder ogen en oren voor de buitenstaander is geen kerk die op zoek is naar haar belofte en het beloofde land ..... maar een groep die zich laat inslapen in haar eigen tevredenheid.
(ds. Olaf Haasnoot, 14-08-2011, St. Walburgiskerk)

Week 27;
"Je vader of je moeder staan klaar om je op te vangen en dat noemen wij vertrouwen. Jezus zegt ook ''Spring maar, ik vang je op."
Ds. Hokojoku legt uit wat vertrouwen betekent door het uitvoeren van een activiteit waarbij een kind vanaf een bank in de armen van zijn vader springt en opgevangen wordt. Ook klonken in deze dienst geloofsliederen uit Papua-Nieuw-Guinea: Tuhan akan memberi kehidupan kekal; de Heer zal u het eeuwig leven schenken (uit het lied Penabur benih; de zaaier).

Week 24:
De Geest is als de wind; die voel je wel maar je ziet hem niet
Ds. Sluis legt de kinderen uit welk beeld Lucas vond om de mensen duidelijk te maken wat Pinksteren betekent.

Week 21:
Veroordeel de zonde, niet de zondaar.
Dit is het motto van stichting NAASTE die in zowel de Wijngaard als de Walburgis kerk vertelden over hun werk voor (ex)-gedetineerden.
Zie ook www.stichtingnaaste.nl ,  of email:

24-04-2011:
Een heel feestelijke Paasdienst waarin de orde van dienst gedeeltelijk in het Engels was vanwege de aanwezigheid van een grote groep Amerikanen (rond 150) die met een cruiseschip Zutphen aandeden en ook de Walburgis.

De Paashaas lag ook nog op de loer in deze dienst omdat bij de uitgang de handen konden worden geschud van ds. HAASnoot en ouderling van dienst dhr. Jan HAASdijk (met dank aan het opmerkzame gemeentelid mw. Roelie Bresser).
Na de dienst ontstonden diverse boeiende gesprekken met onze Amerikaanse gasten en geloofsgenoten met veelal Hollandse roots. Zij konden na de dienst genieten van een zonovergoten Zutphen.

03-04-2011:
Jezus is Gods waarheid van morgen in de werkelijkheid van vandaag.
ds. S Sluis, St. Walburgis.

27-03-2011:
"Op een gegeven moment zult u merken dat onze organist via een achterdeur naar binnen komt en dat het orgel mee gaat spelen...", zegt  ouderling Flip Stegeman bij de afkondigingen in dienst in de Sint-Walburgis. Een ongewone stilte voorafgaand aan de dienst; met de wisseling naar de zomertijd had onze organist, blijkbaar de wekker niet goed gezet.... Een tweetal liederen werden a capella gezongen, met vaste stem ingezet door ds. Olaf Haasnoot. Vanaf het derde lied kon de gemeente weer genieten van het orgelspel.

13-3-2011:
De hemel roept even vaak "Mens waar ben je?" als dat wij roepen "God waar ben je?"
Ds. S. Sluis

13-02-2011:
Als je je leven inricht in termen van vrede, gerechtigheid, compassie
en vooral liefde, dan heb je God lief, kun je zelfs zeggen: knuffel je met God.

Ds. van Es, De Wijngaard,

week 6:
Is het Jezus ontmoeten, bij het verplegen van zieken, verschonen van mensen, het bezoeken van die gevangene? Jezus is daar, in al die mensen. Een werk voor ons tot ontmoeting met God.
Ds. Haasnoot, St. Walburgis, 06-02-2011 n.a.v. de zes zaligsprekingen uit Matthëus 25.
Een eerste dienst in een reeks van drie diaconale themazondagen in het voorjaar van 2011 waarbij ook mantelzorgers in het zonnetje gezet zullen worden.
 
week 4: 
Leven mogelijk maken; de hardheid van het bestaan breken met zachte krachten van compassie, zachtmoedigheid en barmhartigheid.
Ds. H. van Es, St Walburgis 30-1-2011

week 3: 
Roeping: Een spannend en zeker ook inspannend avontuur met de Heer en elkaar, in vasthouden en loslaten. Ds van Es, Wijngaard 23-1-2011

week 52:
Daar waar mensen bevrijd worden van wat dan ook wat hen klem houdt, daar wordt Jezus steeds opnieuw geboren. - Ds. H. van Es, Kerstochtend 2010

week 51: 
Waar is Jezus te vinden? Gewikkeld in doeken liggende in een kribbe? Door de alledaagsheid van de doeken worden we gewezen op de alledaagsheid zien van mensen in nood. Daar verbindt zich op een wonderlijke wijze het kou kleumende kind zonder doeken bibberend op de grond met het kind in de kribbe met doek. Immers beiden verwijzen naar de alledaagsheid van mensen in de kou op welke wijze dan ook. Wie zich laat gezeggen door het kind in doeken gewikkeld heeft de kern van het kerstevangelie te pakken. Het feest dat oproept om mensen te bevrijden van gevangenschap, ziekte, armoede en eenzaamheid. Daar waar mensen bevrijd worden van wat dan ook wat hen klem houdt, daar wordt Jezus steeds opnieuw geboren. Daar is hij te vinden. En dat is kerstfeest.
Ds. H. van Es, Kerstochtend 2010

week 50:
“Gaudete” – “Verblijdt u!” (Filip. 4:4,5)
3e adventszondag die als vanouds zondag "Verblijdt u" heet.
Hier vinden twee vergeten vrouwen de moed om, temidden van vruchteloosheid en uitzichtloosheid, hun vertrouwen in toekomst uit te spreken, uit te zingen. In die zin is hier sprake van een soort gemeente. Niet in de zin van een intiem omzien naar elkaar - hoe goed dat ook kan doen. Maar in de zin van ‘samen zingen temidden van de uitzichtloosheid’, samen ‘zingen tegen de klippen op’, omdat ergens, ergens het vertrouwen dat spreekt uit die oude verhalen je niet loslaat. Dat oude verhaal gaat door - zij het op even onverwachte plaats als ook toen al. Ergens, ergens weet je, leer je langzaam aan elkaar en met elkaar geloven - dat oude verhaal dat gaat over ons, hier, nu, over jou, over mij...

week 47:
"Zet je hart er op, en ik (God) zal je zegenen" - ds O. Haasnoot tijdens de preek in De Wijngaard. Bedoeld wordt dat als er in de bijbel staat Let op, je dan niet moet afwachten of toekijken als er wat gaat gebeuren maar dat je er zelf mee aan de slag gaat. God nodigt de mens dan uit om wat te gaan doen. Zoals in het verhaal van Haggai over de (op)bouw van de tempel, die kun je ook zien als je lichaam...

week 46: 
"Lopen is bidden met je voeten" - ds. O. Haasnoot tijdens een dienst waarin voormalig Nederlands kampioen marathon (eind 60-er jaren) en streekgenoot Aad Steylen een bijdrage leverde; ds. Haasnoot is zelf fervent hardloper

week 45:
"Je (mens) zocht Mij (God), maar Ik had je al lang gevonden" - ds. H.J.C. van Es in de Gedachtenisdienst

week 44: 
"Eerlijkheid t.o.v. jezelf is het moeilijkste wat er is. Het doet pijn. Wie het durft vindt God's toekomst aan zijn voeten" - ds. S. Sluis

week 43: 
"Jullie wonen hier in het centrum van het paradijs." - Maria Kijochukova (uit Bulgarije en te gast tijdens de dienst in de Sint Walburgiskerk)

week 42:
"Een hartelijk welkom aan de gasten in Zutphen, eventueel in verband met de Bokbierdag" - Dhr. Stegeman, ouderling van dienst in de Walburgiskerk. Zutphen stond zondag 10 oktober 2010 in het teken van de traditionele Bokbierdag, bezocht door naar schatting meer dan 100.000 bezoekers.

week 41 (2010): 
"Je moet je eigen verantwoordelijkheid niet onderschatten, dat doet de hemel ook niet."  - ds. S. Sluis

terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Jaarthema 2019-2020 Een goed verhaal
“Een eigen huis, een plek onder de zon…” meer
 
Zin in beeld
 
Hart voor mensen in armoede en met schulden
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.