PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
KERKBRIEF NUMMER 5 - 3 FEBRUARI 2019 KERKBRIEF NUMMER 5 - 3 FEBRUARI 2019

Bij de diensten


De Wijngaard
Voorganger: ds. I. Pijpers.
Organist: Klaas Stok.
Kosters: Coby/Gert Aartsen en Carla van Wouwe.

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie [Kia Werelddiaconaat].
De tweede collecte is voor het werk van de kerk.

Kindernevendienst
Er is kindernevendienst voor beide groepen.

 

Mededelingen


Koffiedrinken
De koffie staat klaar na de dienst.

Geroepen tot elkaar
Korte gedachte bij het jaarthema ‘Geroepen tot elkaar’:
4. Aan een ander toevertrouwen
wat jezelf het diepste raakt,
mag je als geschenk beschouwen:
zo heeft God de mens gemaakt
(Lied van Margryt Poortstra)
De Jaarthema commissie,
Maarten Bronder, Bartha Pluim, Marja Jaspers Focks, Douwe Bonnema.

Koffie-ochtend op woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur in de Wijngaard
Iedere week op woensdagmorgen bent u allen van harte welkom om elkaar te ontmoeten rondom een kopje koffie, een spelletje, de krant te lezen, een legpuzzel te maken, of een handwerkje te doen. Boeken zijn in voorraad en kunnen worden uitgeleend. Ook voor kinderen is een kast met speelgoed, dus als u op uw (klein)kinderen moet passen, kunt u ook gezellig langs komen. Iedereen jong of oud is welkom! Uw gastvrouwen: Elly Mannak en Dinie Meijer

Van de Pastorale Raad, Huiskamerontmoetingen in Zutphen
Thema: Geroepen tot elkaar 
In de maanden februari en maart zijn er vijf huiskamerontmoetingen. Twee middagen en drie avonden zijn hiervoor gepland. 
Deze keer rond het jaarthema “Geroepen tot elkaar”.
Geroepen tot elkaar is o.a. een invulling van het begrip toewijding, er zijn voor elkaar, tot steun, als een luisterend oor, een schouder om op te leunen of een uitgestoken hand.
Tijdens de huiskamergesprekken kunnen we hierover van gedachten wisselen om elkaar te inspireren. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!
De uitnodiging is gericht aan de hele gemeente (Noord en Zuid).
Ongeacht de wijk waarin u woont, kunt u zich aanmelden voor een avond of middag bij een van de onderstaande adressen:
Dinsdag 12 februari om 20.00 uur bij de fam. Gert en Coby Aartsen, Kruisstraat 21B, tel. 515396
Donderdag 14 februari om 20.00 uur bij Mw. Wendelien Visser, Berkelsingel 56, tel. 845857
Woensdag 20 februari om 15.00 uur bij de fam. Ab en Joke Mulder, Rudolf Steinerlaan 177, 
tel. 570975
Donderdag 21 februari om 15.00 uur bij Mw. Roelie Borgdorff, van Essenstraat 41, tel. 518787
Dinsdag 5 maart om 20.00 uur bij de fam. Gerard en Marike Wijers, Bronsbergen 2/AA, tel. 523021
Bij de gesprekken op 20 feb. en 5 maart zal ds. I. Pijpers aanwezig zijn en bij de gesprekken op 12, 14 en 21 feb. ds. R. Heins.

Oproep voor Diaconaal Werk
Ik heb mijn best gedaan en zóó hard gewerkt en uiteindelijk. Wie kan ’s vrijdags, 1 of 2 keer per maand, tussen 11.30-13 uur, een voedselpakket (3 tassen vol) ophalen bij de Voedselbank, Hermesweg voor de heer AR  en na 20 uur bij hem thuisbezorgen, in omgeving AH-XL.  Dhr. AR werkt overdag. Hij komt uit Oeigoerië, is 34 jaar en zijn sociaal netwerk is nog erg beperkt. Wie kan hem helpen?
Diaconie-Folkert de Jong, tel. 529276 of


LEEF MEE
Weet u/jij dat iemand van onze kerk ziek is, of aandacht nodig heeft, geef dat door aan de kerk (U/jij mag natuurlijk ook uw/jouw eigen naam opgeven)
Hoe? Er staat een doos in de kerk (Walburg en Wijngaard) bij de ingang voor en na de kerkdienst. Daar kunt u/jij een briefje in doen, met de naam van de te bezoeken persoon, en als het kan ook uw/jouw eigen naam.
En u/jij kan ook een bericht sturen naar het volgende e-mailadres:
En net als bij brand geldt: beter vaak gemeld, dan niet gemeld.
Dus gebruik deze LEEF_MEE mogelijkheden!!
Dan kunnen de pastoraatsteams aan het werk.

Stamppottenbuffet in de vernieuwde kerkzaal van De Wijngaard
Op donderdag 7 februari a.s. houden wij weer ons jaarlijkse stamppottenbuffet. Het buffet wordt gehouden in de vernieuwde kerkzaal van De Wijngaard. Wij geven daarmee meteen invulling aan nieuwe mogelijkheden voor de kerkzaal. Dat wilt u toch niet missen?! 
Zoals ieder jaar wordt het stamppottenbuffet georganiseerd door de Stichting Diaconale Hulp Roemenië.
Wij blijven ook de komende jaren de zorg voor met name ouderen in Târgu Mures ondersteunen. 
We beginnen om 18.00 uur. De kosten zijn € 15,- p.p. excl. de drankjes. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Taco Bais,  of te bellen, tel. 0575-548417.
 

Kinderleerhuis
Binnenkort is het weer zover, dan begint het Kinderleerhuis weer. Op zondag 3 en 10 februari leer je tijdens de dienst van alles over wat er tijdens de kerkdienst in de kerk gebeurt. Ook leer je over de betekenis van het Avondmaal en de doop. In de tweede bijeenkomst wordt ook de dienst van 17 februari voorbereid.
Op 17 februari is er een feestelijke dienst voor en door kinderen. Daar vieren we dan ook het Avondmaal samen. Het kinderleerhuis is voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Opgeven kan bij ds. Irma Pijpers,  Doen jullie ook mee?


Belangstelling voor het KOSTERS-team?
Voor het kostersdiensten in zowel de Walburgis als De Wijngaard zoeken we nog meer vrijwilligers die willen meedraaien in het kosters-team. Het kostersteam draait goed alleen willen wij nog graag wat uitbreiding, nu hebben de kosters dienst eens in de vier weken dienst op een zondag. 
Het zou fijn zijn dat er zich nog een paar mensen zich aanmelden zodat het eens in de maand of 6 weken wordt. Doordat u gezamenlijk een hecht team vormt, kunt u gemakkelijk onderling ruilen.
Als u meer wilt weten, belt u dan met Carla van Wouwe. Telefoonnummer: 06-21711465 of mail:
NB. Ook als u een paar vragen hebt waarover u eerst meer wilt weten voordat u zich aanmeldt, is Carla u graag van dienst.

terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Jaarthema 2018-2019 Geroepen tot elkaar
meer
 
Adressen kerkgebouwen:

De Wijngaard
Wilhelminalaan 3,
7204 AB, Zutphen

Sint Walburgiskerk
Kerkhof 3,
7201 DM, Zutphen


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.