PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
KERKBRIEF NUMMER 4 - 27 JANUARI 2019 KERKBRIEF NUMMER 4 - 27 JANUARI 2019

Bij de diensten


De Wijngaard
Voorganger: ds. R. Heins.
Organist: Wilmer de Jong.
Kosters: Ineke en Dolf Ponger.

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is voor het werk van de kerk.

Kindernevendienst
Er is kindernevendienst voor beide groepen.

 

Mededelingen


Koffiedrinken
De koffie staat klaar na de dienst.

Geroepen tot elkaar
Korte gedachte bij het jaarthema ‘Geroepen tot elkaar’:
3. Aan elkaar tot hulp gegeven,
om niet zielsalleen te zijn,
mogen mensen samenleven,
delen in geluk en pijn.
(Lied van Margryt Poortstra)
De Jaarthema commissie,
Maarten Bronder, Bartha Pluim, Marja Jaspers Focks, Douwe Bonnema

Van de Pastorale Raad, Huiskamerontmoetingen in Zutphen
Thema: Geroepen tot elkaar 
In de maanden februari en maart zijn er vijf huiskamerontmoetingen. Twee middagen en drie avonden zijn hiervoor gepland. 
Deze keer rond het jaarthema “Geroepen tot elkaar”.
Geroepen tot elkaar is o.a. een invulling van het begrip toewijding, er zijn voor elkaar, tot steun, als een luisterend oor, een schouder om op te leunen of een uitgestoken hand.
Tijdens de huiskamergesprekken kunnen we hierover van gedachten wisselen om elkaar te inspireren. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!
De uitnodiging is gericht aan de hele gemeente (Noord en Zuid).
Ongeacht de wijk waarin u woont, kunt u zich aanmelden voor een avond of middag bij een van de onderstaande adressen:
 
Dinsdag 12 februari om 20.00 uur bij de fam. Gert en Coby Aartsen, Kruisstraat 21B, tel. 515396
Donderdag 14 februari om 20.00 uur bij Mw. Wendelien Visser, Berkelsingel 56, tel. 845857
Woensdag 20 februari om 15.00 uur bij de fam. Ab en Joke Mulder, Rudolf Steinerlaan 177, 
tel. 570975
Donderdag 21 februari om 15.00 uur bij Mw. Roelie Borgdorff, van Essenstraat 41, tel. 518787
Dinsdag 5 maart om 20.00 uur bij de fam. Gerard en Marike Wijers, Bronsbergen 2/AA, tel. 523021
Bij de gesprekken op 20 feb. en 5 maart zal ds. I. Pijpers aanwezig zijn en bij de gesprekken op 12, 14 en 21 feb. ds. R. Heins.

LEEF MEE
Weet u/jij dat iemand van onze kerk ziek is, of aandacht nodig heeft, geef dat door aan de kerk (U/jij mag natuurlijk ook uw/jouw eigen naam opgeven)
Hoe? Er staat een doos in de kerk (Walburg en Wijngaard) bij de ingang voor en na de kerkdienst. Daar kunt u/jij een briefje in doen, met de naam van de te bezoeken persoon, en als het kan ook uw/jouw eigen naam.
En u/jij kan ook een bericht sturen naar het volgende e-mailadres:
En net als bij brand geldt: beter vaak gemeld, dan niet gemeld.
Dus gebruik deze LEEF_MEE mogelijkheden!!
Dan kunnen de pastoraatsteams aan het werk.
 

Stampottenbuffet
De stichting Diaconale Hulp Roemenië organiseert op donderdag 7 februari weer haar jaarlijkse stamppottenbuffet in de Wijngaard. Aanvang 18.00 uur. Kosten: € 15,- p.p. excl. de drankjes.
U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar Taco Bais of te bellen 0575-548417. Wij hopen dat u weer gezellig met ons mee zult eten.
 

Kinderleerhuis
Binnenkort is het weer zover, dan begint het Kinderleerhuis weer. Op zondag 3 en 10 februari leer je tijdens de dienst van alles over wat er tijdens de kerkdienst in de kerk gebeurt. Ook leer je over de betekenis van het Avondmaal en de doop. In de tweede bijeenkomst wordt ook de dienst van 17 februari voorbereid.
Op 17 februari is er een feestelijke dienst voor en door kinderen. Daar vieren we dan ook het Avondmaal samen. Het kinderleerhuis is voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Opgeven kan bij ds. Irma Pijpers,  Doen jullie ook mee?


Verbouwing van ons Kerkgebouw De Wijngaard
U ziet het, we zijn nog lang niet klaar maar we zijn een eind gevorderd dankzij de bouwlieden en vele vrijwilligers. Het Leeflang orgel en de vleugel zijn tussentijds gestemd. In de kerkzaal zal binnenkort nog toegevoegd worden de Poort (met screen) en de Gedenkwand met daarop aangebracht ons mozaïek van de wijnrank.
De rest van de afwerking zal naar verwachting in de maand februari a.s. plaatsvinden en de laatste hand (het leggen van de vloerbedekking in de nieuwe hal) is gepland voor uiterlijk begin maart a.s. Heeft u vragen of wilt u uw reactie met ons delen dan kan dat via de mail:   of spreek ons aan tijdens de koffie!
Met een hartelijke groet, namens de Kerkrentmeesters Hetty Bronder-Oskamp.

Kerkbalans 2019 is bezig!
We zijn een prachtige kerkgemeente en we bouwen letterlijk en figuurlijk eraan om allerlei activiteiten, voor alle leeftijden, voor allerlei groepen mogelijk te maken. Het thema van de actie dit jaar is: *Geef voor je kerk*.
De kerk krijgt zoals u weet geen subsidie en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdrage van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie?
Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. 
Wist u dat dit de grootste inzamelactie van het land is?

In de afgelopen week hebt u een brief met het verzoek om bij te dragen ontvangen.
In de week van 28 januari a.s. komt een vrijwilliger het formulier bij op ophalen.
Kijk voor meer informatie in de flyer die bij de brief zit.
Via deze weg willen wij u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage.
Met een hartelijke groet, namens de Kerkrentmeesters, Hetty Bronder-Oskamp.

Belangstelling voor het KOSTERS-team?
Voor het kostersdiensten in zowel de Walburgis als De Wijngaard zoeken we nog meer vrijwilligers die willen meedraaien in het kosters-team. Het kostersteam draait goed alleen willen wij nog graag wat uitbreiding, nu hebben de kosters dienst eens in de vier weken dienst op een zondag. 
Het zou fijn zijn dat er zich nog een paar mensen zich aanmelden zodat het eens in de maand of 6 weken wordt. Doordat u gezamenlijk een hecht team vormt, kunt u gemakkelijk onderling ruilen.
Als u meer wilt weten, belt u dan met Carla van Wouwe. Telefoonnummer: 06-21711465 of mail:
NB. Ook als u een paar vragen hebt waarover u eerst meer wilt weten voordat u zich aanmeldt, is Carla u graag van dienst.

Stoelenpot
De stand van de stoelenpot is de grens van € 19.000 (ofwel 190 stoelen) gepasseerd! 
De setjes kaarten met de aquarellen van Derk Braunius kunt u nog bestellen bij Sjaak Meijer via 06-16150208 of  
Ze zijn in prijs verlaagd van € 7,50 naar € 6,- per setje van 5 stuks (inclusief enveloppen). 
Ze zijn zeer geschikt als sfeervolle kaart tussendoor. 
Van het - herdrukte - setje 'Stad' zijn nog behoorlijk wat setjes over, het setje 'Land' is nagenoeg uitverkocht.
Uw gift blijft welkom op bankrekeningnummer NL96RABO0373733992 t.b.v. CvK Prot. Gem. Zutphen (let op: dat is inderdaad hetzelfde als dat voor de Solidariteitsbijdrage).
Wilt u wel duidelijk het woord 'stoelenpot' vermelden bij uw gift? Hartelijk dank
 

terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Jaarthema 2018-2019 Geroepen tot elkaar
meer
 
Adressen kerkgebouwen:

De Wijngaard
Wilhelminalaan 3,
7204 AB, Zutphen

Sint Walburgiskerk
Kerkhof 3,
7201 DM, Zutphen


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.