PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
KERKBRIEF NUMMER 32- 6 SEPTEMBER 2020 KERKBRIEF NUMMER 32- 6 SEPTEMBER 2020

Bij de diensten


Walburgiskerk
Voorganger: ds. Ronald Heins
Organist: Klaas Stok
Lector: Bram van der Scheur
Koster: Ineke en Dolf Ponger
Techniek: Werner Beldman en Berto Salfischberger.

Collecte
Voor de diaconie (St. Leergeld) en voor de kerk

Mededelingen

Weer naar de kerk
We kunnen weer naar de kerk en daarbij gelden de volgende punten:
  • U komt alleen als u zich goed voelt, en de laatste twee weken geen contact hebt gehad met besmette personen. U houdt zich steeds aan de anderhalve meter.
  • Bij binnenkomst schrijft u uw naam en contactgegevens op.
  • U volgt de aanwijzingen op van de coördinatoren (met rode hesjes).
  • Zingen mag. Neemt u dus een liedboek mee.
  • Als u niet gefilmd wilt worden, meldt u dat bij de coördinatoren of technici.
Wie niet naar de kerk kunnen of willen gaan, kunnen de dienst volgen via YouTube of Kerkromroep.nl.

Collecte.
Voor de diaconie collecte voor St. Leergeld
Hoe erg is het als een kind als een kind niet mee kan doen. Het motto van Stichting Leergeld is:
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. St. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. St. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan: lid worden van een sportclub , de kosten van sportkleding, muziekschool of school, voor een laptop, schoolreisje en schoolkamp. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig deelnemen in onze samenleving.  De eerst collecte is voor St. Leergeld u kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer NL61RABO0376700882

Voor ondersteuning van het werk van de Kerkrentmeesters kunt u een bijdrage storten op bankrekeningnummer NL29RABO0373734034

Startzondag
Langzaam worden de plannen concreet: de Startzondag is aanstaande!
Dit jaar hebben we gekozen voor een openluchtdienst op het terrein van Erve Eme op de Kaardebol, wel zo coronaproof!
Samen kunnen we daar - met in achtneming van de maatregelen - het nieuwe jaar openen.
Op de Kaardebol zijn geen stoelen. We willen u daarom vragen om zelf een tuin- of klapstoel mee te nemen en (mocht u dat hebben en mee kunnen krijgen) een extra stoel voor iemand die geen stoel heeft of mee kan nemen.
Mocht u niet kunnen, durven of willen komen, willen we u vragen om een mooie wens op te sturen.
Dat kan per post naar Het Schieven 12, 7232GH Warnsveld of pijpers@pknzutphen.nl Door middel van uw goede wens bent u er dan toch een beetje bij!
Maar uiteraard hopen we u (en uw stoel) op 20 september in De Kaardebol te mogen ontmoeten.
Bij slecht weer zal de dienst in De Wijngaard zijn. Via de website of digitale nieuwsbrief houden we u hierover op de hoogte.

Stream Team zoekt versterking
Op dit moment lukt het om met een minimale bezetting wekelijks onze diensten uit te zenden, maar bij ziekte hebben we een uitdaging. Daarom zoekt het Stream Team versterking! Kun je met een laptop overweg en heb je affiniteit met het maken van een mooie uitzending van onze kerkdiensten, neem dan contact op met Werner Beldman: wbeldman@hotmail.com

Orgelvesper
Vanmiddag 6 september zal Klaas Stok het Bader-orgel bespelen tijdens de orgelvespers. In deze vespers is dominee Ronald Heins de voorganger. De vespers beginnen om 16.00 uur. Tijdens kerkelijke vieringen is de toreningang van de Walburgiskerk beschikbaar. Opgave is niet nodig.

Herbevestiging en afscheid op 13 september
De kerkenraad is blij te kunnen meedelen dat de diakenen Martin Mannak en Tineke Wijers en de ouderlingen Doret Boonstra, Dinie Meijer, Sjaak Meijer en Freek Pennings op 13 september herbevestigd willen worden in hun ambt.
Ook nemen we in deze dienst afscheid van Hetty Bronder, Maarten Bronder en Dolf Ponger. Zij hebben zich 12 jaar als ouderling ingezet voor onze gemeente. Hetty heeft als ouderling-kerkrentmeester een belangrijke rol gehad in het organiseren van de overdracht van de Walburgiskerk aan de Stichting Oude Gelderse kerken en de samenwerking met de Stichting Walburgiskerk Zutphen mede vormgegeven. Maarten en Dolf waren ambtsdrager in wijk Noord en bekende gezichten in hun wijk. Ze hebben mede het pastoraat vormgegeven en waren nauw betrokken bij het wel en wee in hun wijk. Wij zijn hun veel dank verschuldigd.

Meedenkers gezocht
In juni heeft de Kerkenraad de Meerjarenbegroting besproken. Voor de komende jaren is berekend hoe onze financiële situatie zich ontwikkelt. Als we doorgaan op de huidige voet dan teren we te veel in op onze reserves waardoor er een ongezonde financiële situatie ontstaat. De kerkenraad heeft besloten dat we dit proces moeten keren. We willen ons uitgavenpatroon wijzigen en zo mogelijk zorgen voor meer inkomsten.  Ook willen we nadenken over de toekomst van onze gemeente, wat voor kerk willen we zijn, nu en in de toekomst? En heeft dat betekenis voor onze financiën? Lastige vragen waar de kerkenraad graag met u over wil nadenken. 
De brainstormbijeenkomst is 12 september van 10.00 uur tot 13.00 uur. De exacte vorm is mede afhankelijk van de coronavoorwaarden, we gaan voor deze bijeenkomst uit van maximaal 35 deelnemers. U kunt zich opgeven tot 9 september bij kerkenraad@pknzutphen.nl. Daarna krijgt u meer informatie. Kunt u die morgen niet maar wilt u wel meedenken? Houdt u dan de kerkbrief in de gaten, daar plaatsen we de informatie voor de onlinereacties.
De Meerjarenbegroting vindt u op onze website pknzutphen.nl.
Met vriendelijke groet, de voorbereidingsgroep Adriaan van Oosten, Rick Dollekamp, Sjaak Meijer en Doret Boonstra

Start gemeente-groei-groep
Voorzichtig willen we weer beginnen met de gemeente-groei-groep. Daarom niet bij iemand thuis, maar houden we de avond in de “Wijngaard” met gepaste afstand. Het onderwerp zal zijn, het laatste thema uit de serie: Een plek onder de zon, verhalen over het Koninkrijk, Openbaring 21. Iedereen is welkom, ook als je alleen de 1e avond wilt meemaken. Samen besluiten we dan wat we verder dit jaar gaan doen. Datum: 10 september om 20.00 uur in de “Wijngaard”. Handig, als je even belt of mailt, als je wilt komen i.v.m. de stoelopstelling Otto Wijers ,ottowijers@upcmail.nl, tel.0649022269 Dinie Meijer, diniebr@planet.nl, tel. 575712 Hartelijke groet en tot ziens!

Concerten in de Walburgiskerk 
 
Met inachtneming van de corona-maatregelen organiseert de Stichting Henrick Bader Orgel weer concerten. De stoelen zijn op voldoende afstand van elkaar klaargezet. 
Bij het laatste Marktconcert van dit seizoen, op zaterdag 5 september, 16.00 uur werkt mee het Duo Calyptura: Jos Maters, Baderorgel en Marlon Valk, saxofoon. Vrije gift bij de uitgang. 

Open Monumentendagen en het jaarlijkse Bachconcert in de Walburgiskerk 

Tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 12 en zondag 13 september zijn de Walburgiskerk en de Librije opengesteld. Voor bezoek aan de Walburgiskerk is vooraf reserveren is niet nodig, wel wordt de gebruikelijke entree geheven van €2,50 per bezoek van de kerk of €6 voor bezoek van kerk en Librije. 
Op zaterdag worden bezoekers elk uur getrakteerd op orgelconcerten van een kwartier op het grote Baderorgel door de organisten Klaas Stok en Marcus Bergink. De kerk is op zaterdag geopend van 11:00 tot 17:00 uur, op zondag gaat de kerk om 13:00 uur open en zijn kerk en Librije toegankelijk totdat het Bachconcert begint. 
 
Bert Matter startte in 1969 de traditie van een jaarlijks Bachconcert. Zijn opvolger Klaas Stok zet dit met verve voort. Dit concert is de afsluiting van de Open Monumentendagen 2020.  
Reserveren voor dit concert is noodzakelijk, de entree is €12, voorafgaand aan dit concert kunt u dan de Walburgiskerk gratis bekijken. 
Aanvang concert: 16:00 uur (bij grote belangstelling wordt er een tweede concert ingepland). Reserveren en informatie: www.baderorgel.nl 
 
terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Pelgrimswandeling zaterdag 3 oktober
meer
 
Geactualiseerd: Vespers in de Walburgiskerk Zutphen
meer
 
Handleiding: Kijk en luister naar kerkdiensten via YouTube
meer
 
Jaarthema 2019-2020 Een goed verhaal
Lees hier meer
 
Oproep voedselbank
Wie helpt ons en onze  honderden klanten uit de nood ? meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.