PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
KERKBRIEF NUMMER 31- 30 AUGUSTUS 2020 KERKBRIEF NUMMER 31- 30 AUGUSTUS 2020

Bij de diensten


Walburgiskerk
Voorganger: ds. Irma Pijpers
Organist: Klaas Stok
Lector: Berber Oldenbeuving
Koster: Carla van Wouwe
Techniek: Berto Salfischberger en Werner Beldman

Collecte
Voor de diaconie en voor de kerk
 

Mededelingen


Weer naar de kerk
We kunnen weer naar de kerk. Daarbij gelden de volgende punten:
 • U komt alleen als u zich goed voelt, en de laatste twee weken geen contact hebt gehad met besmette personen. U houdt zich steeds aan de anderhalve meter.
 • Bij binnenkomst schrijft u uw naam en contactgegevens op.
 • U volgt de aanwijzingen op van de coördinatoren (met rode hesjes).
 • Zingen mag. Neemt u dus een liedboek mee.
 • Als u niet gefilmd wilt worden, meldt u dat bij de coördinatoren of technici.
Wie niet naar de kerk kunnen of willen gaan, kunnen de dienst volgen via YouTube of Kerkromroep.nl.

Collecte. Voor de diaconie collecte kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL61RABO0376700882
Voor ondersteuning van het werk van de Kerkrentmeesters kunt u een bijdrage storten op bankrekeningnummer NL29RABO0373734034

Stream Team zoekt versterking
Op dit moment lukt het om met een minimale bezetting wekelijks onze diensten uit te zenden, maar bij ziekte hebben we een uitdaging. Daarom zoekt het Stream Team versterking! Kun je met een laptop overweg en heb je affiniteit met het maken van een mooie uitzending van onze kerkdiensten, neem dan contact op met Werner Beldman: wbeldman@hotmail.com

Herbevestiging en afscheid op 13 september
De kerkenraad is blij te kunnen meedelen dat de diakenen Martin Mannak en Tineke Wijers en de ouderlingen Doret Boonstra, Dinie Meijer, Sjaak Meijer en Freek Pennings op 13 september herbevestigd willen worden in hun ambt.
Ook nemen we in deze dienst afscheid van Hetty Bronder, Maarten Bronder en Dolf Ponger. Zij hebben zich 12 jaar als ouderling ingezet voor onze gemeente. Hetty heeft als ouderling-kerkrentmeester een belangrijke rol gehad in het organiseren van de overdracht van de Walburgiskerk aan de Stichting Oude Gelderse kerken en de samenwerking met de Stichting Walburgiskerk Zutphen mede vormgegeven. Maarten en Dolf waren ambtsdrager in wijk Noord en bekende gezichten in hun wijk. Ze hebben mede het pastoraat vormgegeven en waren nauw betrokken bij het wel en wee in hun wijk. Wij zijn hun veel dank verschuldigd.

Orgelvesper
Op zondag 6 september zal Klaas Stok het Bader-orgel bespelen tijdens de orgelvespers. In deze vespers is dominee Ronald Heins de voorganger. De vespers beginnen om 16.00 uur. Tijdens kerkelijke vieringen is de toreningang van de Walburgiskerk beschikbaar. Opgave is niet nodig.

Meedenkers gezocht
In juni heeft de Kerkenraad de Meerjarenbegroting besproken. Voor de komende jaren is berekend hoe onze financiële situatie zich ontwikkelt. Als we doorgaan op de huidige voet dan teren we te veel in op onze reserves waardoor er een ongezonde financiële situatie ontstaat. De kerkenraad heeft besloten dat we dit proces moeten keren. We willen ons uitgavenpatroon wijzigen en zo mogelijk zorgen voor meer inkomsten.  Ook willen we nadenken over de toekomst van onze gemeente, wat voor kerk willen we zijn, nu en in de toekomst? En heeft dat betekenis voor onze financiën? Lastige vragen waar de kerkenraad graag met u over wil nadenken. 
De brainstormbijeenkomst is 12 september van 10.00 uur tot 13.00 uur. De exacte vorm is mede afhankelijk van de coronavoorwaarden, we gaan voor deze bijeenkomst uit van maximaal 35 deelnemers. U kunt zich opgeven tot 9 september bij kerkenraad@pknzutphen.nl. Daarna krijgt u meer informatie. Kunt u die morgen niet maar wilt u wel meedenken? Houdt u dan de kerkbrief in de gaten, daar plaatsen we de informatie voor de onlinereacties.
De Meerjarenbegroting vindt u op onze website pknzutphen.nl.
Met vriendelijke groet, de voorbereidingsgroep Adriaan van Oosten, Rick Dollekamp, Sjaak Meijer en Doret Boonstra

Start gemeente-groei-groep
Voorzichtig willen we weer beginnen met de gemeente-groei-groep. Daarom niet bij iemand thuis, maar houden we de avond in de “Wijngaard” met gepaste afstand. Het onderwerp zal zijn, het laatste thema uit de serie: Een plek onder de zon, verhalen over het Koninkrijk, Openbaring 21. Iedereen is welkom, ook als je alleen de 1e avond wilt meemaken. Samen besluiten we dan wat we verder dit jaar gaan doen. Datum: 10 september om 20.00 uur in de “Wijngaard”. Handig, als je even belt of mailt, als je wilt komen i.v.m. de stoelopstelling Otto Wijers ,ottowijers@upcmail.nl, tel.0649022269 Dinie Meijer, diniebr@planet.nl, tel. 575712 Hartelijke groet en tot ziens!

Middagpauzediensten
Na een lange onderbreking t.g.v. de Corona-crisis beginnen wij komende week weer met onze
Middagpauzediensten Zutphen/Warnsveld. Wij hanteren hierbij de gangbare voorzorgsmaatregelen die binnen de kerken gelden. Wegens de vereiste afstand van 1,5 meter, is er een maximumaantal deelnemers van 18 personen. Voorlopig is er geen samenzang. U bent hartelijk welkom op: donderdag 3 september 2020 om 12.15 uur in de Lutherse Kerk, Beukerstraat. Voorganger is ds. W. Stolte. Werkgroep Middagpauzevieringen Zutphen/Warnsveld

Het is weer tijd voor het KOFFIEMAGAZINE! Zoals beloofd, zijn we er zondag 30 augustus weer. Met een gevarieerde uitzending. Met:
 • Gerard van der Brug. Hij liet een aantal mensen de Walburgiskerk zien en vertelt wie dat waren en wat hem daar zo in trof.
 • Rini Bekkers, onze kerkelijk werker, kijkt terug op de strenge maatregelen in de CORONA-tijd.
 • Een haiku (want dat blijkt een heerlijke dichtvorm te zijn.)
 • Een klant van HAAKMAARAAN vertelt over haar nieuweaanwinst.
 • Hoe komt HAAKMAARAAN aan zoveel mooie spullen? O.a. dankzij Nel Kloosterboer die altijd zo graag en mooi handwerkte.
 • Henk Kloosterboer zit maar wat graag achter het orgel en die kans biedt De Wijngaard. U kunt meegenieten.
 • Weer naar school? Hoe bevalt dat?
Vanaf nu komt er maandelijks een uitzending van KOFFIEMAGAZINE. De volgende is op zondag 27 september en die kondigen we weer aan.
Een hartelijke groet van het KOFFIEMAGAZINE team. Ideeën voor onze uitzending altijd welkom zijn. Email: koffiemagazine@pknzutphen.nl)

Nieuws van het HAAKMAARAAN-front!
In de afgelopen weken is er behalve een succesvolle inbreng-dag (15 juli)  twee keer een HAAKMAARAAN- markt gehouden.  De komende periode is de markt op deze woensdagen geopend, let op: dat is 1 x per maand,
Woensdag: 2 september, van 3 tot half 5. 
En verder elke eerste woensdag van de maand. Start voortaan: 15.00 uur.
In de kerkbrieven kondigen we steeds aan wanneer de volgende HAAKMAARAAN-markt weer is.  
Dan nog een nieuwtje: Op woensdag 21 oktober van 3 tot half 5 geven MARLEEN HULSBOS en JANE DOMINICUS een workshop in De Wijngaard. U gaat met een tas (een leuke shopper) de deur uit en met ‘lapjes’ of papier bezig (u kiest zelf).  Kosten: 10 euro p.p. inclusief koffie/thee en een creatief samenzijn.  
In Corona-tijd denken we aan maximaal 6 deelnemers zodat we de 1,5 meter kunnen aanhouden. Het is de bedoeling dat u zich opgeeft zodat we tijdig weten wie en hoeveel mensen er komen.  Hoe? Mail naar: haakmaaraan@pknzutphen.nl of bel: Alice Hilbers, 06-51513306
Bij HAAKMAARAAN is van alles binnengekomen, zoals u weet. Veel variatie, dus volop keus.  Van Sjaak Meijer, eigenlijk van zijn moeder (DANK!!) kregen we een tas met ongeveer 40 (bijna klare) mondkapjes. Dat wil zeggen: er zijn 40 mondkapjes uit leuke stoffen precies op maat geknipt en die worden met naaiaanwijzingen en elastiek per 4 aangeboden. Niet panklaar maar naai-klaar. Dus het enige wat u nog hoeft te doen, is een klos garen op de machine zetten en deze in elkaar stikken.
Een zakje met 4 voor geknipte mondkapjes kost 5 euro. En in dat geval kunt u deze zelf gebruiken.
Maar…het kan ook zijn dat u zegt: ik wil best een aantal mondkapjes in elkaar zetten (juist omdat ze al zo ver zijn!) en ik doe dat voor de verkoop op de HAAKMAARAAN-markt zodat daar kant en klare mondkapjes voor 5 euro per stuk verkocht worden.  De opbrengst is dan voor het goede doel.  Ook die inzet van u is zeer WELKOM.
Wilt u meer weten of even overleggen over de mondkapjes? ? Stap dan woensdag aanstaande even binnen bij onze HAAKMAARAAN-markt (let op: vanaf 3 uur). Hedwig van der Meij legt u dan het hoe en wat uit.
Tot ziens woensdag 2 september vanaf 15.00 uur in DE WIJNGAARD (Grote Zaal)
 
Concerten in de Walburgiskerk 
Met inachtneming van de corona-maatregelen organiseert de Stichting Henrick Bader Orgel weer concerten. De stoelen zijn op voldoende afstand van elkaar klaargezet. De Marktconcerten op de zaterdag vinden niet meer plaats tussen de middag, maar zijn verschoven naar 16.00 uur. Vanaf 1 augustus zijn de maatregelen verruimd en kan er weer voor de Marktconcerten als vanouds aan de uitgang de collecte voor een vrije gift zijn. Ook de verplichting tot reserveren is per die datum vervallen. 
Bij het Marktconcert van zaterdag 5 september, 16.00 uur bespeelt Jos Maters het Baderorgel en werken mee het Duo Calyptura en Marlon Valk, saxofoon. 
Op onze website baderorgel.nl vindt u verdere bijzonderheden over alle concerten.
terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Pelgrimswandeling zaterdag 3 oktober
meer
 
Geactualiseerd: Vespers in de Walburgiskerk Zutphen
meer
 
Handleiding: Kijk en luister naar kerkdiensten via YouTube
meer
 
Jaarthema 2019-2020 Een goed verhaal
Lees hier meer
 
Oproep voedselbank
Wie helpt ons en onze  honderden klanten uit de nood ? meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.