PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
KERKBRIEF NUMMER 24 - 12 JULI 2020 KERKBRIEF NUMMER 24 - 12 JULI 2020

Bij de diensten


Walburgiskerk
Voorganger: ds. Ronald Heins
Organist: Jan Kleinbussink
Lector: Adriaan van Oosten
Koster: Carla van Wouwe en Eugène de la Rambelje
Techniek: Martin Mannak en Werner Beldman

Collecte
Voor de diaconie en de kerk.

Mededelingen

Weer naar de kerk – nu met ons vijftigen
Het aantal bezoekers van kerkdiensten kan verder worden vergroot. Voor de zondagen 12, 19 en 26 juli gaan we uit van 50 gemeenteleden, exclusief het ‘personeel’. Onder personeel wordt verstaan de mensen die sinds 15 maart elke zondag de dienst hebben verzorgd: voorganger, ambtsdragers, organist, lector, koster en technici. In elk geval tot we weer voltallig kunnen zijn, zullen de diensten in geluid en beeld worden uitgezonden. Hieronder vindt u hoe u zich voor de dienst kunt aanmelden.
Om het geheel in goede banen te leiden zijn er elke zondagmorgen enkele vrijwilligers (coördinatoren) nodig – die dus ook tellen als personeel. We hebben daarvoor nog niet genoeg aanmeldingen ontvangen. Belangstellenden kunnen zich melden bij Adriaan van Oosten

Aanmelden voor de diensten
Wie zich aanmeldt voor de kerkdienst (zie hieronder) geeft daarmee aan dat hij of zij zich goed voelt, en op de volgende ‘triage-vragen’ geen enkele keer ‘ja’ hoeft te antwoorden:
•         Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
•         Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
•         Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
•         Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
 
De aanmelding voor de dienst gebeurt van woensdag tot uiterlijk vrijdagavond 24 uur via het mailadres aanmelden@pknzutphen.nl, of op vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur telefonisch bij het Kerkelijk Bureau. U kunt zich desgewenst ook voor meerdere zondagen aanmelden. Het nummer is 0575 514 178.
 
Gemeenteleden die bij hun aanmelding aangeven dat zij de dienst niet of moeilijk op een andere manier kunnen volgen, krijgen voorrang. Dit geldt desgewenst ook voor hun eventuele vervoerders, mits tegelijk aangemeld. Als het totaal aantal aangemelde bezoekers te groot wordt (meer dan 50 en t.z.t. 100 of nog meer), zal niet iedereen kunnen worden toegelaten. Wie niet kunnen worden toegelaten krijgen daarvan uiterlijk zaterdagmorgen bericht en krijgen voorrang bij aanmelding voor de eerstvolgende dienst.  Bij geen bericht mag aangenomen worden dat men welkom is. Wanneer het maximumaantal toe te laten bezoekers niet wordt bereikt, zijn gasten (passanten, vakantiegangers) ook welkom. Zij dienen zich bij binnenkomst te registreren en er zal gevraagd worden naar hun gezondheid.
 
Gang van zaken voor en tijdens de dienst:
-          We gebruiken alleen de hoofdingang (onder de toren) zowel bij binnenkomst als bij vertrek.
-          De looproute is vanuit de hal onder de toren rechtsaf, en vervolgens door de zuiderzijbeuk naar het schip, waar de stoelen voor de gemeente staan opgesteld. De route terug is dezelfde, maar dan in omgekeerde richting.
-          Er staan coördinatoren bij de ingang, en ook bij de stoelen, om alles in goede banen te leiden.
-          Tijdens de dienst wordt alleen gezongen door de voorganger en de zangers. De zangers staan in het koor.
-          De toiletten in de Annakapel kunnen tijdens de verbouwing niet gebruikt worden. Dat naast de consistorie alleen in ‘noodgevallen’.
-          Na afloop van de dienst verlaten de bezoekers direct het kerkgebouw.
-          Bij de uitgang zijn collecteschalen geplaatst.
-          In verband met de geluidsopname wordt u vriendelijk verzocht om voor de dienst niet meer te praten terwijl het orgel bespeeld wordt.
 
Privacy
Het is mogelijk dat u tijdens de dienst kort gefilmd wordt. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat voor de dienst melden bij de coördinatoren of de technici. U krijgt dan een ‘veilige’ plaats.

Collecte,
Voor deze diaconiecollecte kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL61 RABO 0376 7008 82
De tweede collecte is voor het werk van de kerk. Uw kunt een bijdrage naar de Kerkrentmeesters overmaken op rekeningnummer NL29 RABO 0373 7340 34

Koffie-ochtend op woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur
Afgelopen woensdagochtend zijn we voor het eerst voorzichtig weer begonnen met koffiedrinken en praten met elkaar. We hebben gedeeld, wat we best wel moeilijk vonden aan deze corona-tijd en wat dat met je geloof doet .Ds. Heins was onze gast en de 2e helft van de ochtend namen we de tekst van Matth.13 : 24 – 30 door.
Het was fijn om elkaar weer in levenden lijve te ontmoeten. Het plan is om iedere woensdagmorgen weer Open Huis te houden.
  • Natuurlijk komt u niet als u verkouden bent!
  • Het belangrijkste is afstand houden, anderhalve meter en geen handen schudden!
  • In de grote zaal kunnen we op gepaste afstand elkaar ontmoeten.
Daarom graag tot ziens en een hartelijke groet van ons, uw gastvrouwen: Elly Mannak en Dinie Meijer

Antependia en stola's
De afgelopen twee weken heeft u met gulle hand bijgedragen voor het nieuw aan te schaffen liturgisch textiel. Voor de antependia én stola's is inmiddels al bijna € 1.700 ontvangen. Dat is ruim een derde van het benodigde bedrag van € 5.000! Hartelijk dank voor uw ruimhartige bijdragen. De antependia zijn aan vervanging toe en de nieuwe stola's worden aangeschaft om o.a. (gast-)predikanten in bijpassende stijl en - niet in de kerk door kleurverschil vloekend - voor te laten gaan. Door de antependia en de stola's wordt de liturgische kleur zichtbaar gemaakt in de kerk. Bijdragen voor dit specifieke bestedingsdoel blijven welkom op het bankrekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters NL29RABO0373734034 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zutphen. Het helpt ons de opbrengst inzichtelijk te krijgen als u in de omschrijving van uw bijdrage het woord 'antependia' gebruikt. Dank u wel.

Jaarrekening 2019 van het College van Kerkrentmeesters
In de vergadering van de Grote Kerkenraad van 9 juni jl. is de jaarrekening over 2019 van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld onder voorbehoud van de uitkomsten van het zogenaamde deskundigenonderzoek. Volgens de regels dient de integrale jaarrekening een week voor de leden van de gemeente ter inzage te liggen.
Met het oog op de situatie rondom het coronavirus Covid-19 gebeurt deze ter inzagelegging niet fysiek maar digitaal en niet 1 week maar 3 weken.
Op de website van de kerk www.pknzutphen.nl kunt u de jaarrekening inzien. Klik daartoe in het beginscherm in de linker kolom op 'ANBI' en daarna onder 'ANBI-gegevens Protestantse Gemeente Zutphen' op 'hier' of 'lees meer'. Vervolgens vindt u bij onderdeel I. (helemaal naar beneden scrollen) Integrale jaarrekening 2019/ Verkorte staat van baten en lasten 2019 met toelichting twee linkjes, kies voor de bovenste.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van de jaarrekening dan kunt u deze via kerkrentmeesters@pknzutphen.nl aan ons stellen / kenbaar maken.
De penningmeester van het College zal deze vervolgens zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Het Koffie Magazine van zondag 12 juli
Ook deze week kunt u na de dienst op YouTube, weer genieten van een Koffie Magazine, met onder andere de volgende onderwerpen:
  • Onderwijs in corona tijd: juf Bartha vertelt.
  • Vrijwilligers aan het werk: de stencillaars.
  • Coby Aartsen hoort tijdens een stiltewandeling allerlei moois.
  • Meer informatie over de Creatieve materialen markt.
  • De Haiku’s van de week.
Heb je zelf iets wat je wilt laten zien in het Koffie Magazine? Stuur ideeën, foto’s, filmpjes, Haiku’s, vakantieverhalen, muzikale uitspattingen enz. dan naar ons op!  We kijken dan samen hoe we dit het mooist in het Koffie Magazine kunnen opnemen. koffiemagazine@pknzutphen.nl

Haakmaaraan!
Sinds afgelopen woensdag heeft de creatieve materialen markt een naam: haakmaaraan!
Dat betekent: doe mee! En ook: ga lekker door, zet door, ga uit je dak met haken, borduren, breien, naaien enz. We hopen natuurlijk dat er nog meer creativiteit naar boven komt. Er zijn ons al kralen beloofd!  En lapjes én tijdschriften. En dat is nog maar het begin. Restjes zijn goud waard en creativiteit nog meer. In de afgelopen maanden hebben we ontdekt hoe leuk en zinvol het is om weer aan de slag te gaan met haken, breien, borduren, naaien of wat dan ook. Daar werkt Haakmaaraan aan mee. Want wat we willen is eens in de twee week een gezellige Materialen Markt waar je tegen een heel zacht prijsje leuk materiaal koopt zodat je aan de slag kunt. Op woensdag 22 juli is er de eerste markt waar u kunt grasduinen en een kop koffie of thee met iets lekkers van een cateraar uit ons midden, kunt kopen.  Steeds op de woensdagmiddag van half 3 tot 4 in De Wijngaard.

Hoe doe je mee?
Ga op zoek naar die doos of die tas met lapjes, garen, wol of vergelijkbaar.  Breinaalden, haaknaalden, wol… allemaal welkom.
Stel dat je een borduurklus hebt die half af of een speelgoedbeest of nog anders, maak er dan een pakketje van, d.w.z.: doe het bij elkaar in een plastic zak en kijk even of een ander er mee VERDER kan. (Dus vul aan met garen enz.)  Op die manier gun je dat tafelkleed of speelgoedbeest nog een leuke toekomst. En degene die dit oppakt veel plezier!
Zet als je een pakketje aanlevert wat iemand anders kan afmaken,  jouw naam er even op met je telefoonnummer zodat de koper je zo nodig kan bellen als zij iets niet snapt. Dan is overleg handig.
Stel dat je leuke stof hebt waar nog een label aanzit over de samenstelling van de stof (60% katoen enz. of een wasvoorschrift of een wikkel om de wol of het garen laat dat dan svp ‘zitten’. Dan weet je creatieve opvolger meteen hoe ze dat moet wassen.
En wat als je niks in huis hebt omdat je met een verhuizing al flink hebt opgeruimd?  Nou, dan is dit een MARKT waar je leuk materiaal om weer te beginnen. Je doet er ongetwijfeld ideeën op en vindt beslist iets van je gading. De eerste markt waar u kunt KOPEN, is op 22 juli.
 
Op woensdag 15 juli kun je materiaal BRENGEN. Er staat een team vrijwilligers klaar. Dus het wordt steeds een gezellige boel. Wel Corona proof, uiteraard!
Woensdag as is het alleen BRENGEN! Er wordt die middag nog niets verkocht. Wel hebben we koffie, thee en iets lekkers. Neem daarvoor je portemonnee mee. Denk svp aan kleingeld want er is (nog) geen gelegenheid om te pinnen.

Vrijwilligers nodig!
Op een markt is het ‘HALEN en BRENGEN’.  Soms haal je vooral en koop je in en soms breng je materiaal voor de verkoop.  Zulke klanten en leveranciers van materialen hebben we net nodig. En daarnaast zijn er dames nodig die helpen inzamelen, sorteren en aantrekkelijk uitstallen, prijzen en verkopen. Dames die het een sport vinden om leuk en goed materiaal voor een zacht prijsje in de etalage te zetten. Meld je svp aan. Omdat de zomer eraan komt (volop tijd voor creativiteit!!), maken we een rooster en een draaiboekje zodat we samen de schouders eronder zetten en samen de taken verdelen.
Zin in meer informatie? Mail naar alicehilbers@planet.nl of bel: 06-51513306. Er is een officieel mailadres in aantocht.
De eerste keer dat je materiaal kunt BRENGEN, is op woensdag 15 juli van 14.30 uur tot 16.00 uur.  
De volgende keer, de echte markt (waarop je je slag kunt slaan), is op woensdag 22 juli van 14.30 uur (half 3) tot 16.00 uur. En daarna is het om de 2 week: woensdag 5 augustus, woensdag 19 augustus enz. We kondigen het steeds in de Kerkbrief aan en u krijgt impressies van deze leuke markt via Koffie Magazine te zien. Dus: AANHAKEN svp! Hartelijke Groet! Irma, Marleen, Jane, Carla, Jeanette en Alice

Aanleveren van tekst
Dit is een mededeling aan alle mensen die tekst aanleveren aan de Kerkbrief.
Het streven is om maximaal 2 x A4 aan Kerkbrief te hebben, we gaan berichten die te groot zijn aanpassen zodat alle berichten geplaatst kunnen worden op die 2 x A4.
Redactie Kerkbrief, Freek Pennings en Werner Beldman.

Concerten

Concerten in de Walburgiskerk
Met inachtneming van de corona-maatregelen organiseert de Stichting Henrick Bader Orgel vanaf begin juni weer concerten. Zo dient u voor alle concerten van tevoren te reserveren via www.baderorgel.nl en zijn er maximaal 100 bezoekers toegestaan. De aanvangstijd van de Marktconcerten op de zaterdag is verschoven naar 17:15 uur.
Bij het Marktconcert van zaterdag 11 juli bespeelt Ko Zwanenburg het Baderorgel.
 
Bij het Marktconcert van zaterdag 18 juli bespeelt Elisabeth Hubmann het Baderorgel.
 
Aangezien een vrije gift aan het eind van het marktconcert niet mogelijk is, vragen wij om bij reservering een bedrag van € 10 per persoon over te maken. Vanaf juli zijn ook voorzichtig de overige activiteiten weer opgestart.

Op vrijdag 10 juli 20.00 – 21.00: “Een ode aan de kunst, de poëzie en de muziek”.
De Zutphense auteur en kunsthistoricus Gerdien Verschoor leest haar favoriete gedichten en zeer korte verhalen voor, over schilderijen, beeldhouwwerken en een viool. Klaas Stok improviseert op het Baderorgel. Prijs €15 
Het is nodig om van tevoren toegangskaarten te reserveren. Reserveren kunt u doen via de website baderorgel.nl, u vindt hier ook verdere bijzonderheden over de concerten.
 
terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Kijk en luister naar kerkdiensten via YouTube
meer
 
Jaarthema 2019-2020 Een goed verhaal
Lees hier meer
 
FILMCAFE
meer
 
Oproep voedselbank
Wie helpt ons en onze  honderden klanten uit de nood ? meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.