PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
KERKBRIEF NUMMER 23 - 5 JULI 2020 KERKBRIEF NUMMER 23 - 5 JULI 2020

Bij de diensten


Walburgiskerk, online en dienst met max. 30 pers.
Voorganger: ds. Irma Pijpers
Organist: Klaas Stok
Lectoren:  Jurre Albers, Ruth de Jong, Daan König en Taeke Oldenbeuving
Koster: Carla van Wouwe en Elly Mannak
Techniek: Bart van Ooms en Werner Beldman

Collecte
Voor de diaconie en de kerk.

Mededelingen


Collecte, Schuldhulp maatje
Mensen, uit allerlei lagen van de bevolking , hebben te maken met financiële problemen. Allerlei factoren kunnen daarin een rol spelen. Het verlies van werk, of van een dierbare, een scheiding, taalproblemen, verslavingsproblemen of ziekte. Financiële problemen veroorzaken stress, schaamte en leiden vaak tot een neerwaartse spiraal. Mensen zijn in deze situatie niet geholpen met het geven van geld. Daarom zijn de kerken een aantal jaren geleden gaan samenwerken in de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Vanaf het begin is onze diaconie betrokken geweest bij SchuldHulpMaatje Zutphen/Warnsveld en zijn er ook vanuit onze kerk vrijwilligers actief. De professionele begeleiding en bijscholing van de vrijwilligers wordt jaarlijks financieel ondersteund met een bijdragen vanuit de diaconie.
Voor deze diaconiecollecte kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL61 RABO 0376 7008 82

De tweede collecte is voor het werk van de kerk. Uw kunt een bijdrage naar de Kerkrentmeesters overmaken op rekeningnummer NL29 RABO 0373 7340 34

Weer naar de kerk – met ons dertigen
Zoals u al in eerdere Kerkbrieven gelezen hebt, kunnen we op zondag 5 juli voor het eerst weer naar de kerk gaan. We beginnen dan met dertig gemeenteleden exclusief het ‘personeel’. Onder personeel wordt verstaan de mensen die sinds 15 maart elke zondag de dienst hebben verzorgd: voorganger, ouderling, organist, lector, koster en technici. In elk geval tot we weer voltallig kunnen zijn, zullen de diensten in geluid en beeld worden uitgezonden. Hieronder vindt u hoe u zich voor de dienst kunt aanmelden.
Voor aanstaande zondag is er een bijzonderheid: de jaarlijkse overstapdienst, waarin de basisschoolleerlingen van de Kindernevendienst overstappen naar Een Stap Verder, is vervroegd van 12 naar 5 juli. Dat houdt in dat in deze dienst de ‘overstappers’ en hun gezinnen voorrang krijgen bij het toedelen van de 30 plaatsen. Er zijn er daarna nog ca 15 over voor andere gemeenteleden.
Om het geheel in goede banen te leiden zijn er elke zondagmorgen enkele vrijwilligers (coördinatoren) nodig – die dus ook tellen als personeel. We hebben daarvoor nog niet genoeg aanmeldingen ontvangen. Belangstellenden kunnen zich melden bij Adriaan van Oosten
De voor 5 juli geplande dienst van Schrift en Tafel wordt uitgesteld tot 19 juli.
 
Aanmelden voor de diensten
Wie zich aanmeldt voor de kerkdienst (zie hieronder) geeft daarmee aan dat hij of zij zich goed voelt, en op de volgende ‘triage-vragen’ geen enkele keer ‘ja’ hoeft te antwoorden:
• Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
• Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
• Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
De aanmelding voor de dienst gebeurt van woensdag tot uiterlijk vrijdag om 12.00 uur via het mailadres aanmelden@pknzutphen.nl, of op vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur telefonisch bij het Kerkelijk Bureau. Het nummer is 0575 514 178.
Gemeenteleden die bij hun aanmelding aangeven dat zij de dienst niet of moeilijk op een andere manier kunnen volgen, krijgen voorrang. Dit geldt desgewenst ook voor hun eventuele vervoerders, mits tegelijk aangemeld. Als het totaal aantal aangemelde bezoekers te groot wordt (meer dan 30 en t.z.t. 100 of nog meer), zal niet iedereen kunnen worden toegelaten. Wie niet kunnen worden toegelaten krijgen daarvan uiterlijk zaterdagmorgen bericht en krijgen voorrang bij aanmelding voor de eerstvolgende dienst.  Bij geen bericht mag aangenomen worden dat men welkom is. Wanneer het maximumaantal toe te laten bezoekers niet wordt bereikt, zijn gasten (passanten, vakantiegangers) ook welkom. Zij dienen zich bij binnenkomst te registreren en er zal gevraagd worden naar hun gezondheid

Gang van zaken voor en tijdens de dienst:
 • We gebruiken alleen de hoofdingang (onder de toren) zowel bij binnenkomst als bij vertrek.
 • De looproute is vanuit de hal onder de toren rechtsaf, en vervolgens door de zuiderzijbeuk naar het schip (‘op het hout’), waar de stoelen voor de gemeente staan opgesteld. De route terug is dezelfde, maar dan in omgekeerde richting.
 • Er staan coördinatoren bij de ingang, en ook bij de stoelen, om alles in goede banen te leiden
 • Tijdens de dienst wordt alleen gezongen door de voorganger en de zangers. De zangers staan op het hout halverwege tussen orgel en voorganger.
 • De toiletten in de Annakapel kunnen tijdens de verbouwing niet gebruikt worden. Dat naast de consistorie alleen in ‘noodgevallen’.
 • Na afloop van de dienst verlaten de bezoekers direct het kerkgebouw.
 • Bij de uitgang zijn collecteschalen geplaatst.
 • In verband met de geluidsopname wordt u vriendelijk verzocht om voor de dienst niet meer te praten terwijl het orgel bespeeld wordt.

Het Koffie Magazine van zondag 5 juli
Ook deze zondag zal er weer een Koffie Magazine na de dienst te zien zijn op YouTube. Onder andere de volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
Overstappen: 
Taeke, Jurre en Daan maakten een filmpje hierover.
Simon en Hilde Klok waren te zien in het Jeugdjournaal.
Bram van der Scheur deelt zijn liefde voor muziek met ons.
Haiku’s in het wild!
Ab van der Mey kreeg zelf te maken met Corona.

Heb je zelf iets wat je wilt laten zien in het Koffie Magazine? Stuur ideeën, foto’s, filmpjes, Haiku’s, vakantieverhalen, muzikale uitspattingen enz. dan naar ons op! We kijken dan samen hoe we dit het mooist in het Koffie Magazine kunnen opnemen. koffiemagazine@pknzutphen.nl

Doe mee met de Buddy Box voor de AZC’ers!
In deze moeilijke tijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn. De mensen in het AZC Zutphen zijn nog steeds verstoken van normaal contact. Om te laten weten dat je hen ziet en aan hem of haar denkt – ook al is geen direct contact mogelijk – willen we, samen met alle kerken van Zutphen, hen een BuddyBox geven.

Jij vult thuis een schoenendoos (Buddy Box) met spulletjes, bijvoorbeeld als een 7-dagen pakket waarbij je voor elke dag 1 item in de box doet. Deze box breng je op woensdagavond 24 juni of vrijdagavond 26 juni (van 19-21 uur) of op zaterdag 27 juni (van 9-13 uur) naar het kerkgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Hobbema­kade in Zutphen. Dit is bovendien goed voor de kerkelijke contacten. Wil je meedoen? Vul dan de Buddybox en maak er een leuk cadeau voor de vluchtelingen van. Laten we met elkaar zorgen dat ze niet worden vergeten!

Gebruik een normale maat schoenendoos. Extra leuk als je tijd hebt: versier schoenendoos en deksel of beplak ze met cadeaupapier! Vul de box met leuke en lekkere dingen. Wat kun je bijvoorbeeld in een Buddy Box doen?
 • Chocola of ander snoep
 • Tijdschrift
 • Notitieboek en pen (wordt zeer gewaardeerd)
 • Sudoku puzzelboekje
 • Tekening gemaakt door je kinderen
 • Een mooie kaart met bemoediging
 • Recept met (droge) ingrediënten, bijvoorbeeld pasta met pastasaus
 • Stroopwafels, koekjes
 • Iets persoonlijks

Creatief in Zutphen en omstreken? Doe mee aan de Creatieve Materialen Markt!
Zondag as start Irma Pijpers door in KOFFIEMAGAZINE te laten zien wat zij graag in haar vrije tijd doet. En behalve het plezier in creatief bezig zijn en het feit dat je er iets leuks aan over houdt (wat verder niemand anders heeft!), houd je er ook meestal een ‘restje’ aan over. Een creatief kliekje waarmee nog van alles kán!
Die restjes zijn goud waard en je creativiteit nog meer. In de afgelopen maanden hebben we ontdekt hoe leuk en zinvol het is om weer aan de slag te gaan met haken, breien, borduren, naaien of wat dan ook. En wellicht heeft u nog restjes, zoals wol, borduurster, lapjes, tijdschriften of andere dingen   Daar zijn we naar op zoek.  Want wat we willen is eens in de twee week een gezellige Materialenmarkt waar je tegen een heel zacht prijsje leuk materiaal koopt.

Hoe doe je mee?
Ga op zoek naar die doos of die tas met lapjes, garen, wol of vergelijkbaar. Wat je op zoekt moet SCHOON zijn. Dus niet een doos met ‘troep’ maar graag een doosje of tas met schone spulletjes. Breinaalden, haaknaalden, wol… allemaal welkom. 
Stel dat je een borduurklus hebt die half af of een speelgoedbeest dat je wilt haken maar nog niet af is, maak er dan een pakketje van, d.w.z.: doe het bij elkaar in een plastic zak en kijk even of je daar ook het juiste garen bij hebt of de goeie maat haaknaalden zodat een ander er mee VERDER kan. Op die manier gun je dat tafelkleed of speelgoedbeest nog een leuke toekomst. En degene die dit oppakt veel plezier!
Zet als je een pakketje aanlevert wat iemand anders kan afmaken,  jouw naam er even op met je telefoonnummer zodat de koper je zo nodig kan bellen als zij iets niet snapt. Dan is overleg handig.
Stel dat je leuke stof hebt waar nog een label aanzit over de samenstelling van de stof (60% katoen enz.   of een wasvoorschrift… of een wikkel om de wol of het garen… laat dat dan svp ‘zitten’. Dan weet je creatieve opvolger meteen hoe ze dat moet wassen. 
En wat als je niks in huis hebt omdat je met een verhuizing al flink hebt opgeruimd?  Nou, dan is dit een MARKT waar je leuk materiaal voor een zacht prijsje kunt kopen. Je doet er ongetwijfeld ideeën op en vindt beslist iets van je gading.
 
Vrijwilligers nodig!
Op een markt is het ‘HALEN en BRENGEN’.  Soms haal je vooral en koop je in en soms breng je materiaal voor de verkoop.  Zulke klant en leveranciers van materialen hebben we net nodig. En daarnaast zijn er mensen nodig die helpen inzamelen, sorteren en aantrekkelijk uitstallen, prijzen en verkopen. Dames die het een sport vinden om leuk en goed materiaal voor een zacht prijsje in de etalage te zetten. Meld je svp aan. Omdat de zomer eraan komt (volop tijd voor creativiteit!!), maken we een rooster en een draaiboekje zodat we samen de schouders eronder zetten en samen de taken verdelen. 
Zin in meer informatie? Mail naar: creatievematerialen markt@pknzutphen.nl
De eerste markt is op woensdag 15 juli (inbrengen) en 22 juli (halen) in de middag in De Wijngaard en natuurlijk is er koffie. We hopen dat je meedoet!
Hartelijke groet, Irma Pijpers, Carla van Wouwe, Marleen Hulsbos en Alice Hilbers

Concerten

Concerten in de Walburgiskerk
Met inachtneming van de corona-maatregelen organiseert de Stichting Henrick Bader Orgel vanaf begin juni weer concerten. Zo dient u voor alle concerten van tevoren te reserveren via www.baderorgel.nl en zijn er maximaal 100 bezoekers toegestaan. De aanvangstijd van de Marktconcerten op de zaterdag is verschoven naar 17:15 uur.

Bij het Marktconcert van zaterdag 4 juli bespeelt Jan Kleinbussink het Baderorgel.
 
Bij het Marktconcert van zaterdag 11 juli bespeelt Ko Zwanenburg het Baderorgel.
 
Aangezien een vrije gift aan het eind van het marktconcert niet mogelijk is, vragen wij om bij reservering een bedrag van € 10 per persoon over te maken.
 
Vanaf juli zijn ook voorzichtig de overige activiteiten weer opgestart.
 
Als eerste op vrijdagavond 3 juli, 19.00 uur. Het bekende ensemble Wishful Singing, zang en Hayo Boerema, Baderorgel, brengen dan het programma Angels & Demons. Van schitterende engelenzang tot duistere orgelklanken, het komt allemaal voorbij in dit afwisselende 'vocale orgelconcert'. Prijs € 20.
 
En op vrijdag 10 juli 20.00 – 21.00: “Een ode aan de kunst, de poëzie en de muziek”.
De Zutphense auteur en kunsthistoricus Gerdien Verschoor leest haar favoriete gedichten en zeer korte verhalen voor, over schilderijen, beeldhouwwerken en een viool. Klaas Stok improviseert op het Baderorgel. Prijs €15.
 
Het is nodig om van tevoren toegangskaarten te reserveren. Reserveren kunt u doen via de website baderorgel.nl, u vindt hier ook verdere bijzonderheden over de concerten.
 
terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Kijk en luister naar kerkdiensten via YouTube
meer
 
Jaarthema 2019-2020 Een goed verhaal
Lees hier meer
 
FILMCAFE
meer
 
Oproep voedselbank
Wie helpt ons en onze  honderden klanten uit de nood ? meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.