PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
KERKBRIEF NUMMER 22 - 28 JUNI 2020 KERKBRIEF NUMMER 22 - 28 JUNI 2020

Bij de diensten


Walburgiskerk, online dienst
Voorganger: ds. Irma Pijpers
Organist: Klaas Stok
Lector: Jan Marten Praamsma


Koster: Ineke en Dolf Ponger
Techniek: Marin Mannak en Werner Beldman

Collecte
Voor de diaconie en de kerk (Zie doelcollecte)
 
 
 

Mededelingen

Weer naar de kerk – met ons dertigen
Zoals u al in eerdere Kerkbrieven gelezen hebt, kunnen we op zondag 5 juli voor het eerst weer naar de kerk gaan. We beginnen dan met dertig gemeenteleden exclusief het ‘personeel’. Onder personeel wordt verstaan de mensen die sinds 15 maart elke zondag de dienst hebben verzorgd: voorganger, ouderling, organist, lector, koster en technici. In elk geval tot we weer voltallig kunnen zijn, zullen de diensten in geluid en beeld worden uitgezonden. Hieronder vindt u hoe u zich voor de dienst kunt aanmelden.

Voor aanstaande zondag is er een bijzonderheid: de jaarlijkse overstapdienst, waarin de basisschoolleerlingen van de Kindernevendienst overstappen naar Een Stap Verder, is vervroegd van 12 naar 5 juli. Dat houdt in dat in deze dienst de ‘overstappers’ en hun gezinnen voorrang krijgen bij het toedelen van de 30 plaatsen. Er zijn er daarna nog ca 15 over voor andere gemeenteleden.

Om het geheel in goede banen te leiden zijn er elke zondagmorgen enkele vrijwilligers (coördinatoren) nodig – die dus ook tellen als personeel. We hebben daarvoor nog niet genoeg aanmeldingen ontvangen. Belangstellenden kunnen zich melden bij Adriaan van Oosten

De voor 5 juli geplande dienst van Schrift en Tafel wordt uitgesteld tot 19 juli.

Aanmelden voor de diensten
Wie zich aanmeldt voor de kerkdienst (zie hieronder) geeft daarmee aan dat hij of zij zich goed voelt, en op de volgende ‘triage-vragen’ geen enkele keer ‘ja’ hoeft te antwoorden:
•     Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
•     Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
•     Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
•     Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

De aanmelding voor de dienst gebeurt van woensdag tot uiterlijk vrijdag om 12.00 uur via het mailadres aanmelden@pknzutphen.nl, of op vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur telefonisch bij het Kerkelijk Bureau. Het nummer is 0575 514 178.

Gemeenteleden die bij hun aanmelding aangeven dat zij de dienst niet of moeilijk op een andere manier kunnen volgen, krijgen voorrang.
Dit geldt desgewenst ook voor hun eventuele vervoerders, mits tegelijk aangemeld. Als het totaal aantal aangemelde bezoekers te groot wordt (meer dan 30 en t.z.t. 100 of nog meer), zal niet iedereen kunnen worden toegelaten.

Wie niet kunnen worden toegelaten krijgen daarvan uiterlijk zaterdagmorgen bericht en krijgen voorrang bij aanmelding voor de eerstvolgende dienst. 

Bij geen bericht mag aangenomen worden dat men welkom is. Wanneer het maximumaantal toe te laten bezoekers niet wordt bereikt, zijn gasten (passanten, vakantiegangers) ook welkom.
Zij dienen zich bij binnenkomst te registreren en er zal gevraagd worden naar hun gezondheid.

Collecte
Voor deze diaconie collecte kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL61RABO0376700882

Doelcollecte antependia
Het komt niet vaak voor dat het College van Kerkrentmeesters een specifiek doel koppelt aan de collecte. Schoorvoetend hebben we daar in het begin van het jaar een stap in gezet door de collecte 'voor de kerk' expliciet te bestemmen voor de samenleesbijbels voor de kindernevendienst. Vandaag zetten we wat dat betreft een grotere stap. De collecte 'voor het werk van de kerk' is vandaag bestemd voor de aanschaf van nieuwe antependia en stola's. De antependia zijn aan vervanging toe en de nieuwe stola's worden aangeschaft om o.a. (gast-)predikanten in bijpassende stijl voor te laten gaan. Door de antependia en de stola's wordt de liturgische kleur zichtbaar gemaakt in de kerk. De totale kosten zijn begroot op € 5.000. Wij zijn ons ervan bewust dat de opbrengst van één collecte niet genoeg zal zijn om dit bedrag bijeen te brengen, toch rekenen wij op u. Het helpt ons de opbrengst van deze doelcollecte inzichtelijke te krijgen als u in de omschrijving van uw bijdrage het woord 'antependia' gebruikt. Van harte aanbevolen.
Voor deze collecte kunt u een bijdrage storten op bankrekeningnummer van de Kerkrentmeesters NL29RABO0373734034 onder vermelding “Antependia”

Bericht van de Middagpauzediensten Zutphen/Warnsveld
Komende maanden juli en augustus houden we nog geen Middagpauzediensten.
Ons streven is om weer te beginnen op donderdag 3 september a.s. in de Evangelische Lutherse Kerk, aan de Beukerstraat 10. Dan hebben nagenoeg alle kerken in Zutphen alweer ervaring opgedaan met zondagse diensten.
Ds. Sierk Meijer, coördinator Middagpauzediensten

Concerten

De concerten in de Walburgiskerk zijn weer begonnen
Met inachtneming van de corona-maatregelen organiseert de Stichting Henrick Bader Orgel vanaf begin juni weer Marktconcerten.
Zo is de limiet maximaal 30 bezoekers, bij meer belangstelling zal het concert aansluitend worden herhaald. De stoelen staan op gepaste afstand opgesteld en u wordt door een medewerker naar uw plaats begeleid.
De aanvangstijd van de Marktconcerten op de zaterdag is verschoven naar 16:00 uur. Een mogelijke herhaling van het concert zal om 17:15 uur beginnen.
 
Op 27 juni speelt de Oostenrijkse Iris Guber op saxofoon en Elske te Lindert bespeelt het Baderorgel. Samen vormen zij het Duo The Poss.
 
Op 4 juli bespeelt Jan Kleinbussink het Baderorgel
 
Aangezien een vrije gift aan het eind van het marktconcert niet mogelijk is, vragen wij om bij reservering een bedrag van € 10 per persoon over te maken.
 
Vanaf juli worden ook voorzichtig de overige activiteiten weer opgestart. De limiet van 30 bezoekers is dan verruimd naar 100 bezoekers!
 
Als eerste op vrijdagavond 3 juli, 19.00 uur. Het bekende ensemble Wishful Singing, zang en Hayo Boerema, Baderorgel, brengen dan het programma Angels & Demons. Van schitterende engelenzang tot duistere orgelklanken, het komt allemaal voorbij in dit afwisselende 'vocale orgelconcert'. Prijs € 20.
 
En op vrijdag 10 juli 20.00 – 21.00: “Een ode aan de kunst, de poëzie en de muziek”.
De Zutphense auteur en kunsthistoricus Gerdien Verschoor leest haar favoriete gedichten en zeer korte verhalen voor, over schilderijen, beeldhouwwerken en een viool. Klaas Stok improviseert op het Baderorgel. Prijs €15.
 
Het is nodig om van tevoren toegangskaarten te reserveren. Reserveren kunt u doen via de website baderorgel.nl, u vindt hier ook verdere bijzonderheden over de concerten.
 
terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Noodzakelijk: Aanmelden voor diensten
Klik hier hoe dat werkt.
 
Kijk en luister naar kerkdiensten via YouTube
meer
 
Jaarthema 2019-2020 Een goed verhaal
Lees hier meer
 
FILMCAFE
meer
 
Oproep voedselbank
Wie helpt ons en onze  honderden klanten uit de nood ? meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.