PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
KERKBRIEF NUMMER 6 - 10 FEBRUARI 2019 KERKBRIEF NUMMER 6 - 10 FEBRUARI 2019

Bij de diensten

De Wijngaard
Voorganger: ds. S. Sluis
Organist: Gert Oldenbeuving
Kosters: Werner Beldman en Eugène de la Rambelje

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (algemeen werk).
De tweede collecte is voor het werk van de kerk.

Kindernevendienst
Er is kindernevendienst voor beide groepen.
 

Mededelingen

Koffiedrinken
De koffie staat klaar na de dienst.

Geroepen tot elkaar
Korte gedachte bij het jaarthema ‘Geroepen tot elkaar’:

5. In de ander thuis ervaren,
waar je rust, jezelf ontmoet,
zul je Gods gezicht ontwaren,
die met liefde leven doet.
(Lied van Margryt Poortstra)

De Jaarthema commissie,
Maarten Bronder, Bartha Pluim, Marja Jaspers Focks, Douwe Bonnema.

Van de Pastorale Raad: huiskamerontmoetingen Geroepen tot elkaar 
In februari en maart zijn er vijf huiskamerontmoetingen. Twee middagen en drie avonden zijn hiervoor gepland. Deze keer rond het jaarthema Geroepen tot elkaar.
Geroepen tot elkaar is onder andere een invulling van het begrip toewijding, er zijn voor elkaar, tot steun, als een luisterend oor, een schouder om op te leunen of een uitgestoken hand. Tijdens de huiskamergesprekken kunnen we hierover van gedachten wisselen om elkaar te inspireren. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! De uitnodiging is gericht aan de hele gemeente. Ongeacht de wijk waarin u woont, kunt u zich aanmelden voor een avond of middag bij een van de onderstaande adressen:

dinsdag 12 februari om 20.00 uur bij fam. Gert en Coby Aartsen, Kruisstraat 21B, tel. 515396
donderdag 14 februari om 20.00 uur bij mw. Wendelien Visser, Berkelsingel 56, tel. 845857
woensdag 20 februari om 15.00 uur bij fam Ab en Joke Mulder, Rudolf Steinerlaan 177, tel. 570975
donderdag 21 februari om 15.00 uur bij mw. Roelie Borgdorff, Van Essenstraat 41, tel. 518787
dinsdag 5 maart om 20.00 uur bij de fam. Gerard en Marike Wijers, Bronsbergen 2/AA, tel. 523021

Bij de gesprekken op 20 februari en 5 maart zal ds. I. Pijpers aanwezig zijn en bij de gesprekken op 12, 14 en 21 februari ds. R. Heins.

Leerhuis Avondmaal
We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een tweetal avonden over het Heilig Avondmaal. In de eerste avond op 21 februari belichten we de liturgische oorsprong en inhoud van het avond­maal. Een historisch perspectief en duiding in de tijd. In de tweede avond op 28 maart kijken we naar de vormen en mogelijkheden van het vieren. En de invloed die dat heeft op de beleving van de eredienst. Beide avonden in De Wijngaard beginnen om 20.00 uur. De leiding is in handen van onze dominees en de avonden worden mede voorbereid door de Werkgroep Vieren.

God in de Supermarkt
Interactieve avond over het bewust doen van je boodschappen. Hoe maak je verantwoorde keuzes. Heel gezellig én informatief. Donderdag 7 maart 20.00 uur De Wijngaard.
Aanmelden hoeft niet, mag wel bij Willemien Becht:

Koffie-ochtend op woensdagmorgen van 10.00-11.30 uur in De Wijngaard
Iedere week op woensdagmorgen bent u allen van harte welkom om elkaar te ontmoeten rondom een kopje koffie, een spelletje, om de krant te lezen, een legpuzzel te maken, of een handwerkje te doen. Boeken zijn in voorraad en kunnen worden uitgeleend. Ook voor kinderen is een kast met speelgoed, dus als u op uw (klein)kinderen moet passen, kunt u ook gezellig langs komen.
Iedereen, jong of oud is welkom! Uw gastvrouwen: Elly Mannak en Dinie Meijer.

Oproep voor Diaconaal Werk
Ik heb mijn best gedaan en zóó hard gewerkt en uiteindelijk..... Wie kan ’s vrijdags, 1 of 2 keer per maand, tussen 11.30 en 13 uur, een voedselpakket (3 tassen vol) ophalen bij de Voedselbank, Hermesweg voor de heer AR en die na 20 uur bij hem thuisbezorgen, in omgeving AH-XL. De heer AR werkt overdag. Hij komt uit Oeigoerië, is 34 jaar en zijn sociaal netwerk is nog erg beperkt. Wie kan hem helpen? 
Folkert de Jong, diaconie, tel. 529276 of  

Leef mee
Weet u/jij dat iemand van onze kerk ziek is, of aandacht nodig heeft, geef dat door aan de kerk (u/jij mag natuurlijk ook uw/jouw eigen naam opgeven). Hoe? Er staat een doos in de kerk (Walburgiskerk en De Wijngaard) bij de ingang voor en na de kerkdienst. Daar kunt u/jij een briefje in doen, met de naam van de te bezoeken persoon, en als het kan ook uw/jouw eigen naam. U/jij kan ook een bericht sturen naar het volgende e-mailadres:  En net als bij brand geldt: beter vaak gemeld, dan niet gemeld. Dus gebruik deze LEEF MEE mogelijkheden!! Dan kunnen de pastoraatsteams aan het werk.

Vrijwilligers gezocht voor Koffieschenken
Elke zondag wordt er na de dienst koffie geschonken door vrijwilligers. Misschien hebt u/jij ook wel eens hiervan gebruik gemaakt. Een aantal vrijwilligers is, na vele jaren te hebben geholpen, hiermee gestopt. Daarom hebben we aanvulling van het team nodig om op dezelfde voet door te kunnen gaan. Als vrijwilliger ben je 1 x per 5-6 weken aan de beurt. Lijkt het u/jou iets om mee te helpen? Voor opgave of eerst nog meer informatie kun(t) u/je contact opnemen met Toos van Rij. Tel. 528912 of mail

Belangstelling voor het kostersteam?
Voor het kostersdiensten in zowel de Walburgiskerk als De Wijngaard zoeken we nog meer vrijwilligers die willen meedraaien in het kostersteam. Het kostersteam draait goed, alleen willen wij nog graag wat uitbreiding. Nu hebben de kosters dienst eens in de vier weken dienst op een zondag. Het zou fijn zijn als er zich nog een paar mensen aanmelden zodat het eens in de maand of zes weken wordt. Doordat u gezamenlijk een hecht team vormt, kunt u gemakkelijk onderling ruilen.  Als u meer wilt weten, belt u dan met Carla van Wouwe: 06-21711465 of mail:  

 

terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Jaarthema 2018-2019 Geroepen tot elkaar
meer
 
Adressen kerkgebouwen:

De Wijngaard
Wilhelminalaan 3,
7204 AB, Zutphen

Sint Walburgiskerk
Kerkhof 3,
7201 DM, Zutphen


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.