PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
Jaarthema 2016-2017: Ontmoeten Jaarthema 2016-2017: Ontmoeten
Lees hier korte gedachten bij het jaarthema ontmoeten. 
Reacties en suggesties zijn welkom op:
De Jaarthema commissie.

De hemel raakt de aarde daar waar mensen elkaar ontmoeten, Gods licht zichtbaar wordt in woorden van zegen. Daar raakt de hemel de aarde. God kom met Uw geest opdat wij goede woorden spreken.

De neiging om in anderen het goede te zien getuigt van een goed hart - Thomas van Aquino

Wat niet uit het hart komt zal een ander hart niet raken - Phil Bosmans

De ontmoeting tussen twee persoonlijkheden is als het contact tussen twee chemische stoffen: als er een reactie plaatsvindt, zijn beide veranderd.
Carl Jung

Je dient te accepteren wat er komt en nu gaat het erom dat je het tegemoet treedt met moed en met het beste dat je hebt te geven.
Eleanor Roosevelt

Ontmoeten, even meelopen met de ander.

Ontmoeten is jezelf kunnen zijn en samen groeien.

Ontmoeten is een avontuur, open staan voor de ander, open staan voor je omgeving.

Ontmoeten is echt zien en echt horen, horen wat de ander zegt in plaats van wat je zou willen horen.

Ontmoeten is kijken en zien, luisteren en horen, verbazen en verwonderen.

Ontmoeten is jezelf tegenkomen in de ogen van een ander, die een spiegel zijn voor jezelf.

We hebben misschien onze eigen meningen, maar waarom zouden die in de weg staan om elkaar van hart tot hart te ontmoeten?
Mohandas (Mahatma) Gandhi

Soms heb je hele bijzondere ontmoetingen. Dan huil je een traantje van geluk .

 
"Bij iedere echte ontmoeting is er sprake van dat je iets nieuws beleeft"  
Ludo de Beaufort

"Herinnering is een vorm van ontmoeting." - Kahlil Gibran
 
"Ik wist wat mijn taak was: naar buiten treden, mensen ontmoeten en hen liefhebben." - Prinses Diana

"Christus heeft geen ander lichaam op de aarde dan het jouwe. Van jou zijn de ogen waardoor Christus met mededogen naar de wereld kijkt" - Teresa van Avila

"Wat niet uit het hart komt zal een ander hart niet raken" - Phil Bosmans

"Basaal menselijk contact, zoals de ontmoeting van ogen en het uitwisselen van woorden, is voor de psyche wat zuurstof is voor de hersenen. Als je je in de steek gelaten voelt door de wereld, ga dan zoveel mogelijk interactie aan." Martha Beck

"Laten we elkaar altijd ontmoeten met een glimlach, want de glimlach is het begin van liefde." Moeder Theresa

"De ontmoeting tussen twee persoonlijkheden is als het contact tussen twee chemische stoffen: als er een reactie plaatsvindt, zijn beide veranderd." Carl Jung

"De ontmoeting tussen twee persoonlijkheden is als het contact tussen twee chemische stoffen: als er een reactie plaatsvindt, zijn beide verandert."

"Ontmoeten: jezelf herkennen in de ander."

"Ontmoeten: samen eten is ontmoeten in het verdelen."

"Ontmoeten is jezelf kunnen zijn en samen groeien."

"Ontmoeten is de ander het beste van jezelf laten zien en het beste in de ander willen ontdekken."
 
“Ontmoeten is de ruimte krijgen en de ander de ruimte geven, zodat je allebei de wereld kunt ontdekken.”​

“Ontmoeten is echt zien en echt horen, horen wat de ander zegt in plaats van wat je zou willen horen.”

“De aarde raakt de hemel. Wie draagt ons, en hoedt ons, omarmt ons, wie anders dan Jij, Geest van God.”​

“De hemel raakt de aarde waar harten worden geopend voor het wonder van Gods komst onder de mensen. Steeds weer raakt de hemel de aarde. God kom met Uw geest, open ons voor Uw aanwezigheid.”
“De hemel raakt de aarde in de belofte van een kind. Ongeloof, verstening worden tot hoop en vertrouwen daar waar de hemel de aarde raakt. God kom met Uw geest open ons hart om uw tekens te verstaan”
“De hemel raakt de aarde daar waar mensen elkaar ontmoeten, Gods licht zichtbaar wordt in woorden van zegen. Daar raakt de hemel de aarde.
God kom met Uw geest opdat wij goede woorden spreken”


“De ontmoeting met een goed mens blijft altijd een mooie herinnering in ons leven.” 
André Demedts

“Advent is op tocht gaan en hopen onderweg een plek te vinden om tot rust te komen een tafel om te delen plaats in een herberg met gastvrije ontvangst.
Is vuur genoeg om een mens te warmen?
Brood en wijn een grap en een lach
tijd en aandacht ontdooien mensen en verdrijven de nacht.
Ontmoeting en milde woorden als vensters
licht en leven is thuiskomen onderweg.”
(van: Kathleen Boedt)

“Elke ontmoeting is een nieuw begin.”
Uit: anders kijken naar kinderen, Feijer en van IJzendoorn

“Als je een waardig mens ontmoet, tracht hem dan na te volgen. Als je een onwaardig mens tegenkomt, beproef dan jezelf.”
Confucius

“Laten we elkaar altijd ontmoeten met een glimlach, want de glimlach is het begin van liefde.”
Moeder Theresa

“Ontmoeten wij iemand, die ons dank schuldig is, terstond valt het ons in. Hoe vaak ontmoeten wij echter iemand, wie wij dank schuldig zijn, zonder daaraan te denken.”
Bron: Wahlverwandtschaften (1809), Johann Wolfgang von Goethe

Waar tijd en eeuwigheid elkaar ontmoeten, worden sterren in de nacht geboren.
Bron: Pieter Cornelis Boutens
terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Jaarthema 2019-2020 Een goed verhaal
“Een eigen huis, een plek onder de zon…” meer
 
Zin in beeld
 
Hart voor mensen in armoede en met schulden
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.