PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
Gemeenteavond en Gemeentemiddag 25 februari 2014 Gemeenteavond en Gemeentemiddag 25 februari 2014
Na een korte inleiding over het programma opent de
voorzitter van de kerkenraad, de heer Inberg, met een
gebed waarin hij dankt voor het feit dat we als Gods
kinderen bij elkaar mogen komen, allemaal verschillend
maar met veel dat ons bindt en waarin hij een zegen
vraagt voor deze middag/avond. Hierna gaf de heer
Inberg uitleg over hoe de kerkenraad tot het voorgenomen
besluit gekomen is om beide gebouwen te
blijven gebruiken zoals u, in het extra bulletin, hebt
kunnen lezen.
In het beleidsplan staat wie wij zijn en waar wij naar
toe willen, hoe wij gemeente willen zijn. Voor het realiseren
van de doelstellingen van het beleidsplan, bieden
beide kerkgebouwen elementen die wij nodig hebben.
Beide gebouwen zijn heel verschillend maar zij vullen
elkaar aan. Tot nu stonden de kerkgebouwen als
concurrenten tegenover elkaar. Dit moeten we loslaten
en de sterke kanten van beide gebouwen zo goed
mogelijk benutten.
De Wijngaard als brandpunt van de kerkelijke gemeenschap
(hoofdstuk 3 beleidsplan: gemeenschap) en de
St. Walburgiskerk in het hart van de stad, als brandpunt
van de apostolaire activiteiten (hoofdstuk 4 beleidsplan:
samenleving). Hierbij staan we voor een grote uitdaging:
het beleidsplan moet omgezet worden in werkplannen:
van woorden naar daden, zowel voor gemeenteactiviteiten
als voor activiteiten ten behoeve de stad. Vervolgens
gaven mevrouw Bronder (‘s middags) en de heer
Verburg (‘s avonds) een uitgebreide toelichting op het
beheer en de financiën. Het is duidelijk geworden dat
de capaciteit, financieel en qua andere aspecten binnen
onze gemeente te beperkt is om het beheer van de
St. Walburgiskerk op ons te blijven nemen. Het vraagt
specifieke kennis die in beperkte mate aanwezig is.
Overdracht naar de Stichting Oude Gelderse Kerken,
SOGK vereist wel dat wij de kerk kunnen blijven
gebruiken en onze diensten daar kunnen blijven houden.
Het College van Kerkrentmeesters komt tot de
volgende belangrijke punten:

De Protestantse Gemeente:
• huurt de St. Walburgiskerk
• houdt De Wijngaard in eigendom
Hierdoor zijn er beperkte investeringen nodig in de
Walburgiskerk en De Wijngaard

Voor de Walburgis:
• geen inbouw van ruimten in de kerk en huur van zalen
• verwarming voor het kerkelijk werk is van ondergeschikte betekenis
Voor De Wijngaard:
• geen aanpassingen nodig van kerkzaal
• beperkte aanpassingen nodig voor de
aansluiting van de zalen op de kerkzaal.
De toegankelijkheid van De Wijngaard blijft daarbij zeker onze aandacht vragen.
Het CvK is van mening dat er een balans zit in het
pakket van eisen en een balans in de mogelijkheden en
uitdagingen. Het is technisch en financieel haalbaar, maar
niet zo maar. De ambities die we hebben, zullen handen
en voeten moeten krijgen. Er zullen meer mensen zich
moeten inzetten.

Na de pauze volgde een gesprek onder leiding van de
heer Van Oosten. De eerste vraag ging over de overname
van de St. Walburgiskerk door de SOGK. De
overname is nog niet rond. Eerst zijn deze gemeentemiddag
en -avond, alsmede het besluit van de kerkenraad
nodig om daarna concreet tot vervolgstappen over
te gaan. Het besluit van de kerkenraad is dus de basis
voor de verdere onderhandelingen. Verder vindt een
deel van de gemeente het wel moeilijk om op basis van
de gegevens van nu een oordeel te geven. Er is uitgebreid
en zorgvuldig onderzoek gedaan door de verschillende
werkgroepen. Dit is ook een kwestie van
vertrouwen. Er zijn gemeenteleden die meer inzicht in
de cijfers zouden willen krijgen voordat er een besluit
genomen wordt. De cijfers zijn niet getoond, omdat we
met de SOGK de onderhandelingen in moeten.
Zo mogelijk zullen de kerkenraad en het CvK aanvullende
informatie verstrekken. Er is bij geen enkele keus
zekerheid. Je kunt namelijk in alle gevallen niet alle
aspecten voorzien. We hebben garantie dat het over 5
jaar nog klopt. Er zijn misschien wel scenario’s denkbaar
die eenvoudiger zijn, het gaat om meer dan alleen financiën,
het gaat ook om de uitdagingen die we als
emeenschap aan durven gaan. Van de 5 scenario’s zijn
er 3 financieel ongunstiger/niet levensvatbaar. Als
andere mogelijkheid bleef scenario 4 over: alleen
gebruik van de St. Walburgiskerk. Ook hierbij gaat de
St. Walburgiskerk over aan de SOGK. Een probleem
hierbij is het huren van de ruimtes die nodig zijn. Tevens
is er nog het punt van de warmte. Sommige mensen
hebben het gevoel dat de keus nu wordt afgewend, en
dat de onrust blijft. Als we nu kiezen voor één gebouw
kunnen we weer opbouwen. Daarnaast hebben meerdere
gemeenteleden het gevoel dat we doorgaan op de
oude voet. Dit is echter niet het geval. Bij scenario 5
kiezen we voor een stadskerk met een gemeenschapscentrum
waar ook kerkdiensten gehouden kunnen
worden bij bv. erge kou.
Een ander is juist blij verrast, beide gebouwen in hun
kracht inzetten dat is iets wat enthousiast maakt.
’s Avonds werden hierna de meningen gepeild waarbij
bleek dat een meerderheid dit voorgenomen besluit
steunde. De kerkenraad neemt deze peiling mee in de
volgende vergadering.
Gemeenteleden konden hun ideeën en suggesties
deponeren in een Ideeënbus; de suggesties hadden
vooral betrekking op mogelijkheden de gebouwen op
verschillende manieren te gebruiken en op mogelijkheden
voor nieuwe inkomsten. Hiervoor onze hartelijke
dank! Ook nu zijn uw ideeën nog van harte welkom op

De gemeenteavond, die net als de vorige keer ook in
z’n geheel te beluisteren is via de kerkradio, werd afgesloten
met een avondgebed. 

De scribae
Bron: Op Weg april 2014
terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Jaarthema 2019-2020 Een goed verhaal
“Een eigen huis, een plek onder de zon…” meer
 
Zin in beeld
 
Hart voor mensen in armoede en met schulden
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.