PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
Follow Kosovo Follow Kosovo
Follow Kosovo is een project van Stichting de Brug Internationaal

Algemeen doel 
Opbouw van het land Kosovo door te investeren in de allerarmste jongeren. 
  
Doel project 
Financiële steun geven aan jongeren uit zeer arme (wees)gezinnen en ze zo in staat stellen om zelf een studie te kiezen en deze studie in Gjakova of Pristina te volgen. Hierdoor wordt de kans vergroot op een baan en dus 
op een inkomen. Dat inkomen kan invloed hebben op de economische situatie van het hele gezin. 
  
Locatie  
De studenten komen met name uit de dorpen rondom Gjakova of uit de stad Gjakova (vierde stad van het land). De studie die zij volgen kan in veel gevallen in Gjakova zelf. In sommige gevallen verhuizen de studenten 
naar de hoofdstad van Kosovo, Pristina, om daar te studeren.    

Geografische en sociografische gegevens 
Door de oorlog in 1999 zijn er in de regio van Gjakova veel mannen vermoord en daardoor zijn gezinnen achtergebleven zonder man of vader en zonder inkomstenbron. De gezinnen hebben in de meeste gevallen geen financiële mogelijkheid om hun kinderen te laten studeren na de 
middelbare school. Het gevolg is dat in veel gevallen de jongeren 
hele dagen thuis zitten, of ze worden vroeg uitgehuwelijkt.   
 
Vanuit de overheid wordt er weinig hulp geboden aan mensen die 
werkloos of slachtoffer van de oorlog zijn. De achtergebleven 
vrouwen en kinderen van gesneuvelde soldaten krijgen echter 
wel een lichte financiële vergoeding per maand (€135,- per gezin), 
aangezien hun man of vader in de oorlog van 1999 is omgekomen. Dit is uiteraard niet genoeg om van rond te komen  of om je kinderen van te laten studeren. Andere weduwen krijgen €35,- per maand. 
 
De inwoners van Kosovo zijn de armste in Europa, en de meeste wonen in de dorpen.  Daarbij lopen werkloosheidspercentages op tot 45% (CIA World Factbook) wat ontmoedigend werkt voor de inwoners van dit land. Dit zorgt ervoor dat zonder een opleiding het bijna onmogelijk wordt gemaakt om de jongeren aan een baan te krijgen.  
 
Tevens zijn de inwoners van Kosovo de jongste inwoners van Europa (CIA World Factbook). Door te investeren in deze nieuwe generatie, wordt er in de toekomst van het gehele land geïnvesteerd. 
 
Doelgroep 
De jongeren die de mogelijkheid krijgen om te gaan studeren, zijn gezinnen waar Stichting de Brug al langere tijd bij betrokken is. In de meeste gevallen krijgen deze gezinnen al hulp sinds de oorlog van 1999. Deze hulp kan variëren van voedsel- en noodhulp tot het bieden van de mogelijkheid om een eigen onderneming te starten of voor jongeren om Engelse les te volgen om zo hun kans op een baan te vergroten. De doelgroep van Stichting de Brug zijn de (oorlogs)weduwen en -wezen en allerarmsten. Voor het studentenproject wordt bij het bepalen van de geschiktheid van de jongere gekeken naar de motivatie en financiële mogelijkheden van de student.  
 
Tijdens de studie is er veel contact met Stichting de Brug. De studenten moeten zelf hun studiegeld maandelijks komen ophalen bij de Stichting. Dit gebeurt door Stefan en Margriet van Dijk. Er wordt dan ook navraag gedaan naar de studieresultaten en hoe het gaat met de student. Uiteraard wordt de student gemotiveerd om de studie goed te doorlopen. Bij problemen of moeilijkheden worden deze vroeg gesignaleerd en gezamenlijk met de ouders of moeder gekeken naar een oplossing.  
 
De jongeren die tot nu toe de mogelijkheid hebben gekregen om te studeren bleken zeer gemotiveerd om te studeren. In veel gevallen komen de jongeren uit dorpen en biedt de studie een mogelijkheid om hun blik op 
de wereld te vergroten en zich te ontwikkelen. Momenteel zijn er zeven studenten die studeren dankzij Stichting de Brug.
terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Voor de jeugd: WK1 - De 7 werken van barmhartigheid
Week 1
 
Wandel 40-daagse 2021
Alle info vindt u hier. meer
 
Schikkingen 40 dagen tijd
meer
 
Bestellen: Huispaaskaarsen
meer
 
Volg kerkdiensten via YouTube
meer
 
Schikking: Hoop en Vertrouwen
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.