PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
KERKBRIEF NUMMER 48 - 16 DECEMBER 2018 KERKBRIEF NUMMER 48 - 16 DECEMBER 2018

Bij de diensten


Walburgiskerk, S&T
Voorganger: ds. I. Pijpers.
Organist: Klaas Stok.
Kosters: Elly Mannak en Carla van Wouwe.

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is voor het werk van de kerk.

Kindernevendienst
Er is kindernevendienst voor beide groepen.

 

Mededelingen


Koffiedrinken
De koffie staat klaar na de dienst. De grote tafel is voorzien van kopjes en koffie, om file te voorkomen voor het buffet.

Liturgische schikking 3e advent.
De derde advent, de krans wordt weer lichter ven kleur. Kerst nadert! Jacob droomt, er is verbinding tussen hemel en aarde. Hij ziet een ladder vol engelen. De volgende ochtend richt hij een steen op en geeft de plaats een nieuwe naam; Betel.

Adventsproject
Vandaag is alweer de derde zondag van de Advent en ontmoeten we weer een nieuwe engel. In de dienst van de eerste Advent (en in de kerkbrief) riepen we u allen op een engel te zijn voor iemand uit uw omgeving, bijvoorbeeld door een mooie kaart te sturen naar mensen die het goed kunnen gebruiken (de wijkraden en uw predikanten helpen u daarbij graag aan een aantal namen), wat voedsel in te zamelen voor de Voedselbank of andere mooie dingen. Zo wordt iedereen een beetje het goede nieuws doorgegeven!

Nog steeds ander telefoonnummer ds. Pijpers
Zoals u wellicht vorige week vernomen hebt, is mijn telefoonnummer tijdelijk uit de lucht. Aanvankelijk was mij beloofd dat ik woensdag weer bereikbaar zou zijn. Bij nadere navraag blijkt dat het nog wat langer gaat duren voordat mijn vaste nummer het weer doet. Tot nader bericht kunt u mij in ieder geval bereiken op mijn mobiele telefoon: 06-34295944. Waarschijnlijk zal rond de kerst het nummer 0575-785490 weer werken. Ik geef u graag door wat ik door de monden van verschillende helpdeskmedewerkers heb doorgekregen: excuses voor het ongemak!

Kerstbomenfestival
Dit jaar wordt de kerk versierd met 10 kerstbomen, zoals U ziet. Aan 10 groepen uit Zutphen is gevraagd om een boom te versieren. Onze gemeente gaat zelfs 2 bomen versieren. Vrijdag 21/12 moet alles klaar zijn en de kerk is dan 's avonds extra open van 17-19u. Ook zondagavond 23/12 is de toren en kerk van19-21u open.
Entree €2,00 voor onderhoud van de kerk.

Kerststukken/kerststukjes - Verkoop voor de stoelenpot                                                                  Zo langzamerhand is woensdagmiddag de vaste middag geworden waarop we in wisselende samenstelling samen komen om te schikken voor stoelen. Er zijn rond de 45 herfstkransen gemaakt en verkocht! Nu gaan we ons storten op het vervaardigen van de kerststukjes.  Op zondag 9 en 16 december kunt u ze na de dienst kopen óf op afspraak bij Dicky Suitela tel. 517840.

Stoelenpot
De afgelopen week zijn er 10 stoelen bij gekomen. Daarmee is de stand op 150 stoelen gekomen. Wellicht komt u door uw gift aan de stoelenpot over de aftrekdrempel voor giften voor de inkomstenbelasting. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Een bijzondere manier van sponsoren hebben we de afgelopen weken een paar keer voorbij zien komen: een echtpaar sponsort 2 stoelen plus 1 of meerdere voor een gast. Vanzelfsprekend zijn we blij met elke gift! Voor de goede orde: stoelpoot € 25,- zitting € 50 complete stoel € 100. Uw gift blijft welkom op het nieuwe bankrekeningnummer NL96RABO0373733992 t.b.v. CvK Prot. Gem. Zutphen (let op: dat is inderdaad hetzelfde als dat voor de Solidariteitsbijdrage). Na de dienst is er weer verkoop van kaarten, kerstengelen en advenstskalenders en van de overgebleven diensten van de dienstenveiling. 

 
Kerstpakketten
Ook dit jaar zijn weer mensen en/of gezinnen in Zutphen en Warnsveld bij gemaakt met een Kerstpakket.
Zo'n 40 mensen uit 9 verschillende kerken brengen 210 pakketten rond. Zo laten de kerken zien wat " omzien naar elkaar" betekent. Dank aan alle vrijwilligers!

Pioniersplek Levensboom – Een groeiend netwerk
Er zijn in deze periode weer paddenstoelen! Paddenstoelen zijn schimmels die ondergronds leven met een heel netwerk aan draden en vertakkingen. De paddenstoel die bovenkomt is een vrucht van dit netwerk. Na het rijpen geeft deze paddenstoel uit zijn buisjes of plaatjes zaden, die weer voor verspreiding van de soort zorgen.
Levensboom is in mei 2017 uitgezonden door drie kerken in Zutphen; de PKN, CGK en GKV om te experimenteren met een nieuwe vorm van kerkzijn. Maar wat is er na die tijd gebeurd?
Wilt u meer hier over weten, dan kunt u dat lezen op pagina 27 van KerkZin.

Volkskerstzangavond in de Walburgiskerk
Zaterdag 22 december 2018, aanvang 19.30 uur, kerk open 19.00 uur.
Op zaterdagavond, 22 december 2018 hopen we de Kerstzangavond in de Walburgiskerk te houden. Naast samenzang van bekende kerstliederen, spreekt Marco Vermin uit Bennekom over het thema: ”Waarom een kind?” Het koor “Halleluja” uit Doetinchem en een trompettist verlenen ook hun medewerking.
Zaterdag, 15 december is het plan om het winkelend publiek op de markt, een stukje krentenwegge, samen met de uitnodiging voor de Volkskerstzang en de overige Kerstvieringen aan te bieden. Let ook op de grote gele borden, die geplaatst zullen worden om de Volkskerstzang breed aan te kondigen. Deze avond is een initiatief van de Irene gemeente, de Christelijk Gereformeerde kerk, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt en de PKN te Zutphen.
U komt toch ook??!! Coördinator: Mw. W. Nijssen, tel.572610

Festival of Lessons and Carols
Op tweede Kerstdag, woensdag 26 december 2018, om 15:30 uur vindt het traditionele " Festival of Lessons and Carols" plaats in de Walburgiskerk.
Het samengaan van teksten uit het oude- en nieuwe testament omlijst met koormuziek, samenzang én orgelspel is een prachtige afsluiting van deze tweede Kerstdag waar altijd veel belangstelling voor bestaat.
 Al vele jaren zingt het Vocaal Ensemble Zutphen olv Iassen Raykov de Carols en bespeelt Klaas Stok het Baderorgel. Er is ook veel ruimte voor samenzang. De lezingen worden verzorgd door Gerard van der Brug en Sara Westerweel. Dit jaar voor het eerst in de verbouwde en verwarmde Walburgiskerk. Vorige jaren was er na afloop Glühwein en warme chocolademelk om de kou te verdrijven: die traditie blijft, maar nu voor de gezelligheid! De toegang is vrij. Er is een collecte bij de uitgang. Op www.baderorgel.nl vindt u alle informatie over dit concert.

terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Nashville-verklaring
meer
 
Jaarthema 2018-2019 Geroepen tot elkaar
meer
 
Adressen kerkgebouwen:

De Wijngaard
Wilhelminalaan 3,
7204 AB, Zutphen

Sint Walburgiskerk
Kerkhof 3,
7201 DM, Zutphen


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.