PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
Jaarthema 2017-2018 Jaarthema 2017-2018
Jaarthema van het seizoen 2017-2018: Wat bezielt je?

"Het thema van dit jaar was: 'Wat bezielt je?' Niet bedoeld als een uitroep, maar als een serieuze vraag naar wat diep in ons leeft. Waar worden wij door geraakt? Wat geeft ons leven zin? Wat is onze kern? Het middelpunt van ons bestaan?"
Met deze vragen zijn we afgelopen kerkseizoen op pad gegaan. We hopen dat u deze vragen zo nu en dan even op u in heeft laten werken en dat het jaarthema hierbij een steuntje in de rug was. Nu de vakantie periode aanbreekt houden wij ook pauze en komen na de zomer, op wat voor manier dan ook, weer terug. De voorbereidingen van het nieuwe thema zijn in volle gang.
We kunnen nog iemand gebruiken die onze commissie wil versterken. Lijkt jou dit iets, neem dan contact met ons op .
Mocht je verder nog iets met ons willen delen dan is je reactie van harte welkom op het mailadres

We wensen je een goede zomer (vakantie) toe.
---------------------------------------------------------
"Het thema van dit jaar is: 'Wat bezielt je?' Niet bedoeld als een uitroep, maar als een serieuze vraag naar wat diep in ons leeft. Waar worden wij door geraakt? Wat geeft ons leven zin? Wat is onze kern? Het middelpunt van ons bestaan?"
Wat bezielt jou? Mocht je dit met ons willen delen dan is je reactie van harte welkom op het onderstaande mailadres.
----------------------------------
Dat ik niet zomaar leef, voor mezelf, voor wat ik leuk vind. Maar dat ik, op mijn allereigenste wijze, leef voor Hem en voor Zijn doel met mij. Dan begint het. Dan zal mijn ziel leven. Dan leeft God door mij heen. Dan ontvang ik - hoe mijn leven ook gaat - een bezield leven.
Hilde Graafland

Die ene zeester
Het tij had duizenden zeesterren op het strand gedeponeerd. Ze zouden onherroepelijk omkomen eer de vloed hen weer bereikte. Een jongetje pikte zeesterren op en gooide ze terug in het water. 'Waarom doe je dat?', vroeg een oude man. 'Het strand is kilometers lang. De meeste komen toch
om. Wat voor verschil maakt het er een paar te redden?' De jongen keek naar de spartelende zeester in zijn handen en zei: 'Nee, voor de meeste maakt het niets uit, maar voor deze zeester wel degelijk.' En hij gooide hem terug in zee.
bron: W. Kamminga

Bezield leven, het blijft een waagstuk of de mens in staat is vreugde te geven en de ander tot zijn recht te laten komen.
bron: Corrie van Egmond

Als een boom aan het water die zijn levenssappen opzuigt en rijk draagt, zo is de mens die zich voedt met Gods woorden en de vrucht van de Geest voortbrengt.
bron: Wout van Laar

Leven uit de Bron
Soms ga je als door een woestijn: niets dan heet zand en door alle voorraden heen; dorstig verlangen naar oases van nieuwe kracht. Er is een opmerkelijke uitspraak van Jezus: 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.' (Johannes 7:37)
Water, dat is: kracht, leven, geest. Jezus heeft zich laten volstromen door Gods Geest. Nu doet hij die Geest in ons ontspringen. Niet twee stromen, maar één doorgaande beweging: naar binnen en weer naar buiten. De eigen dorst wordt gelest en je wordt tot een bron voor je omgeving.
Bron: Wout van Laar

Gods Geest neemt je mee in zijn beweging, verwarmt je, verandert je, bezielt je. Niet zomaar. Want je bent er zelf bij. Je wordt aangeraakt, maar je laat je ook aanraken. Je wordt bezield, maar je stelt je ziel ook open voor die aanraking van de overkant.

Aangeraakt worden, meegenomen worden, bezield worden. Zoals de zon je verwarmt, zoals de wind je voortstuwt - zo beïnvloedt de Geest van God mensen.

Pinksteren is eigenlijk: aangeraakt worden. Aangeraakt worden - door woorden, door een lied, door mensen… door de Geest van God.

Bezieling kun je niet programmeren. Bezieling is niet de uitkomst van een procedure die je van tevoren opstelt. Maar je kunt je daarvoor wel ontvankelijk maken; je kunt je mee laten nemen, mee laten trekken.
Jan-Gerd Heetderks

Stil
Neem voor jezelf een moment van rust. Laat het vervolgens stil worden in jezelf. Stel je nu voor dat je een ontmoeting hebt met God. Wat zegt God tegen jou? Wat zou je op jouw beurt God willen vertellen? Neem nu denkbeeldig afscheid en laat de ontmoeting op je inwerken. Misschien heeft een woord je geraakt? Neem dat woord mee op je verdere levenspad.
Herkomst onbekend

Aandachtig
Zie met aandacht de mensen om je heen. Ruik met aandacht de bloemen in het veld. Hoor met aandacht de vogels in de lucht. Voel met aandacht de regen op je hand. Raak met aandacht het boek dat je leest aan. Proef met aandacht het voedsel dat je eet. Kleur zo je leven met al je zintuigen.
Herkomst onbekend

Gedicht
Zondagmorgen Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht.
Ida Gerhardt

Tussen vogels en vissen
Kon je maar vliegen als een vogel. Vrij zwevend door het luchtruim, niet gehinderd door de zwaartekracht. Vogels zingen in ons het verlangen naar vrijheid wakker. Lokken de vogels ons naar onbekende verten, de vissen herinneren aan wat er in de diepte, in het verborgene leeft. Donker en geheimzinnig is hun domein. Het is de wereld van het onbewuste en de droom. De waterwezens verbeelden onze creatieve maar soms ook verscheurende krachten. Vogels en vissen werden beide geschapen op de vijfde dag. Ze zijn neffesj chajjiem, levende ziel (Genesis 1:20). De joodse midrasj zegt dat op de vijfde dag ook de ziel van de mens al geschapen werd. Het is de levenskracht, de levensdrang die de mens met de overige schepselen gemeen heeft. Wij hebben een tussenplaats op aarde, tussen de vogels daarboven en de vissen beneden. Spelenderwijs zoeken wij een evenwicht. Bezield door een vederlicht verlangen en door onvermoede rijkdom en kracht uit de diepte.
Heleen Zorgdrager

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend herbouwt wat is vernield maakt één wat is verdeeld. Wij zijn in Hem gedoopt Hij zalft ons met zijn vuur. Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. Wie weet vanwaar Hij komt wie wordt zijn licht gewaar? Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. De geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt, kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.
Huub Oosterhuis

Elke dag, ook vandaag,
wordt er gekruisigd.
Vergeef het, God,
wij mensen weten
soms nog steeds niet
wat we doen.
Geef ons de moed
om de problemen
onder ogen te willen zien
en ons steentje bij te dragen
om ze aan te pakken.

Eenvoud roept soberheid op en ascese.
   Je leeft onthecht en deelt van je overvloed.
   Eenvoud is niet alleen doen, maar vooral zijn.
   Je stelt je bescheiden op,
   Ongekunsteld, natuurlijk en authentiek.
   Dat komt van binnen uit.
   Eenvoud leidt tot eenheid en diepgang.
   Eenvoud is heilig en kostbaar.
   Er zijn mensen die haar op overtuigende
   wijze voorleven.
   Uit Leeftocht, februari 2011

Maak mijn hart een oase van stilte,
maak mijn lichaam een tempel van rust,
maak mijn geest een onbeschreven blad,
maak mijn ziel een spiegel van licht.
Hein Stufkens

Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve (Jesaja 55:3a)

Het geheim van Pasen
Het project dat de we deze 40-dagentijd volgen gaat over het geheim; van het leven en sterven van Jezus en van ons. We leven vanuit dat geheim, want we zullen het nooit helemaal kunnen ontraadselen. In de verhalen, die met ons eigen leven te maken hebben, horen wij verrassende ervaringen van mensen met God. Zodat mensen, klein en groot, gaan vragen: 'Wat is jouw geheim van waaruit je leeft?' Het geheim is dan ook, dat we in de verhalen van Jezus mee mogen doen. Het zijn geen verhalen van ver weg en vroeger, maar actueel tot op de dag van vandaag. Elke week staat er een mysterieuze schatkist voor in de kerk. Leeg of zou er wat inzitten? Wat bewaar jij en waarom? Wat wil jij doorgeven?
Bron: Kerkzin maart 2018

Groeien
   Misschien groeien ze
   wel naar de hemel toe.
   Maar nu nog niet.
   Het hout is dor,
   zij lijken wel dood.
   Toch zit er leven in
   en gaan zij weer groeien.
   Bomen hebben licht en
   water nodig.
   Zo ook mensen maar
   dan anders.
  
   Bezieling, bezinning
   en elkaar.
   Daar groeien wij
   mensen van.
 
   Ton Schrama

De vastenperiode telt 46 dagen.
Op de 6 zondagen in de vastentijd mag je echter vrij nemen van het vasten, om te vieren , te voelen en te proeven hoe goed we het hebben.
46 - 6 = 40.
Zo komen we aan het begrip "40 dagentijd"!
Veertig dagen gaan we op weg,  ieder op zijn eigen plek en vanuit zijn eigen hoedanigheid.
Maar toch met elkaar verbonden en elke dag even stilstaan op die reis door de veertigdagen.
Even bezinnen op: wat bezielt me?
Wat geeft het leven mij, waar ervaar ik pijn en tekort.
Waar kan ik van betekenis zijn voor anderen.

"Drie steenhouwers zijn aan het werk bij een Kathedraal in aanbouw. Een voorbijganger vraagt de eerste: "Waar bent u mee bezig?" De eerste steenhouwer antwoord: "Met geld verdienen". De voorbijganger stelt dezelfde vraag aan de tweede steenhouwer en die antwoord: "Ik bouw de mooiste muur van het land". Vervolgens krijgt de derde steenhouwer dezelfde vraag en antwoordt: "Ik bouw een Kathedraal".
Over Bezieling gesproken!

Bezieling is de innerlijke motivatie die mensen in beweging zet en ze het onmogelijke mogelijk laat maken, het is levenslust, kracht en inspiratie. Een drijfveer die rust, eenvoud, verwondering en een authentieke uitstraling brengt.
Suzanne Meijroos, auteur, inspirator, (spiritueel) spreker.

Wat is bezieling? En wat bezielt u/jou?
Zoeken we op internet dan vinden we: bezieling is:
aanblazing , aandrift, aanmoediging, animo, animus, begeestering, bevlogenheid, bezieldheid, elan, enthousiasme, geestdrift, gemoedsaandoening, gloed, hartstocht, hartstochtelijkheid, impuls, ingeschapen neiging, ingeving, innerlijke aandrift, inspiratie, instinct ...

Meer info lees je ook in dit (klik hier) document
Mocht je onze commissie willen versterken dan kun je mailen naar:

de Jaarthema commissie
terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Bedankt voor de bloemen
meer
 
Een lastig verhaal: Schrijf jij de beste preek?
meer
 
Verslag pelgrimswandeling 6 juli 2019
meer
 
Jaarthema 2018-2019 Geroepen tot elkaar (8)
meer
 
Adressen kerkgebouwen:

De Wijngaard
Wilhelminalaan 3,
7204 AB, Zutphen

Sint Walburgiskerk
Kerkhof 3,
7201 DM, Zutphen


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.