PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft het materiële beheer van de Protestantse Gemeente tot taak.
Dit houdt in:
- de zorg voor het instandhouden van de erediensten en het verkrijgen van de middelen voor de pastorale zorg
- de geldwerving door onder meer actie Kerkbalans
- het beheren van de gebouwen en zorgdragen voor restauraties
- het beheren van de roerende en onroerende goederen
- het uitvoeren van het personeelsbeleid
- het voeren van de administratie van de gemeente
- de zorg voor de archieven

Het College voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de Kerkenraad. Daar legt het College verantwoording aan af door middel van onder meer de jaarrekening. Jaarlijks stelt het College een begroting op die door de Kerkenraad wordt vastgesteld.
Provinciaal staat het College onder toezicht van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland.

Samenstelling van het College:
Voorzitter: dhr.  H.A. Dollekamp, ouderling-kerkrentmeester,
tel. 0575 545 886
Secretaris a.i. Mw. G. Bronder-Oskamp (ouderling-kerkrentmeester)
Penningmeester Dhr. S.G. Meijer (ouderling-kerkrentmeester)
Leden (ouderlingen-kerkrentmeesters) met een specifieke taak: Mw A. Konig, Mw. M. Oltvoort en Dhr. F. Pennings.

Contact (secretaris) leggen kunt u via 
Het mailadres van de voorzitter is: vz.
Postadres: Kerkhof 3, 7201 DM, Zutphen

 
terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Jaarthema 2019-2020 Een goed verhaal
“Een eigen huis, een plek onder de zon…” meer
 
Zin in beeld
 
Hart voor mensen in armoede en met schulden
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.