PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
Protestantse Gemeente te Zutphen Protestantse Gemeente te Zutphen

Van harte welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Zutphen.
 

Terug naar dertig!
 
U zult het gelezen hebben: de PKN geeft alle kerken het dringend advies om in de diensten maximaal 30 gemeenteleden toe te laten. Met verdriet heeft onze kerkenraad besloten dat advies te volgen. Dat betekent dat we weer moeten werken met aanmeldingen van te voren. Net zoals in juli en augustus gebeurt dat van woensdag tot uiterlijk vrijdagavond 24 uur via het mailadres aanmelden@pknzutphen.nl, of op vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur telefonisch bij het Kerkelijk Bureau. Het nummer is 0575 514 178.
 
Gemeenteleden die bij hun aanmelding aangeven dat zij de dienst niet of moeilijk op een andere manier kunnen volgen, krijgen voorrang. Als het totaal aantal aangemelde bezoekers te groot wordt (meer dan 30), zal niet iedereen kunnen worden toegelaten. Wie niet kunnen worden toegelaten krijgen daarvan uiterlijk zaterdagmorgen bericht en krijgen voorrang bij aanmelding voor de eerstvolgende dienst. Bij geen bericht mag aangenomen worden dat men welkom is. Wanneer het maximum aantal toe te laten bezoekers niet wordt bereikt, zijn gasten (passanten, vakantiegangers) ook welkom.
 
Wie zich aanmeldt voor de kerkdienst geeft daarmee aan dat hij of zij zich goed voelt, en op de volgende 'triage-vragen' geen enkele keer 'ja' hoeft te antwoorden:
 
  • Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
  • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
 
En bij dit alles: vergeet uw mondkapje niet bij het binnengaan en verlaten van de kerk!

 Voor gemeenteleden die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, is er nog steeds de mogelijkheid om de dienst online te volgen via YouTube of kerkomroep.nl .
 
Privacy
Het is mogelijk dat u tijdens de dienst kort gefilmd wordt. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat voor de dienst melden bij de coördinatoren of de technici. U krijgt dan een ‘veilige’ plaats.

------------------------------------------------------------------------------------------------


De Protestantse Gemeente te Zutphen leeft en werkt vanuit het Woord van God en de christelijke geloofstraditie en vormt te midden van de samenleving een pluriforme geloofsgemeenschap. Zij gaat een wederkerige relatie aan met de samenleving. Om dat te kunnen doen investeert de Protestantse Gemeente in een geloofsgemeenschap waar mensen geborgenheid en inspiratie vinden.
In een veranderende maatschappij staat de Protestantse Gemeente voor een groot aantal uitdagingen. Om hiermee aan de slag te gaan onderscheidt zij vier beleidsvelden: Inspiratie, Expressie, Gemeenschap en Samenleving.
Klik hier voor de totale tekst van het beleidsplan.

Mocht u nader met onze kerkgemeente willen kennismaken nodigen wij u uit om naar één van onze vieringen te komen of om onze website nader te bekijken. Onder Kerkdiensten vindt u de informatie welke diensten er waar en wanneer worden gehouden. Onder Contact vindt u de gegevens van het kerkelijk bureau, de predikanten en het webteam. En aan de rechterkant van deze pagina vindt u het Laatste Nieuws van onze gemeente.

U kunt hier snel doorklikken naar: 
de actuele kerkdiensten
(live) luisteren naar een van onze diensten
de adresgegevens van de Sint Walburgiskerk
de adresgegevens van De Wijngaard
het pastoraat; als u wilt dat iemand contact met u opneemt

 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Volg kerkdiensten via YouTube
meer
 
Schikking DankDag- en Gedachtenisdiensten
meer
 
Jaarthema 2019-2020 Een goed verhaal
Lees hier meer
 
Oproep voedselbank
Wie helpt ons en onze  honderden klanten uit de nood ? meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.